Stanovništvo Albanije treba našu pomoć #SnagaHumanosti

Volontiraj i ti! Javi se u najbližu općinsku/gradsku organizaciju Crvenog križa 🙂

Prva pomoć - svuda i za svakoga!

Kako se pripremiti za poplave?

Budimo #snagaHumanosti!

Za uplate iz inozemstva:

2018/12/01 00:00:00

Međunarodni i domaći donatori