Dobrovoljno davalaštvo krvi

Darivanje krvi je izuzetno važno za spašavanje života i poboljšanje zdravlja zajednice. Krv je nezamjeniv lijek povrijeđenim osobama, oboljelim od hematoloških i onkoloških oboljenja, oboljelim kojim je potrebna hirurška intervencija i sl. S obzirom da je krv nemoguće proizvesti na umjetan način dobrovoljni davaoci krvi su jedini izvor za dobijanje ovog lijeka. Svaki put kada neko daruje krv, pruža priliku za spasavanje života nekoga ko se suočava s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. 

Osim toga, darivanjem krvi možete uticati na poboljšanje općeg zdravlja zajednice. Redovno darivanje krvi pomaže održavanju dovoljnih zaliha krvi, čime se osigurava brza i efikasna reakcija u hitnim situacijama. Također, darivanje krvi ima i pozitivan utjecaj na davaoca, jer podstiče proizvodnju novih crvenih krvnih zrnaca, čime se poboljšava opće zdravstveno stanje organizma. 

Proces davanja krvi je jednostavan, bezbolan i siguran!

Inače, organizacije Crvenog križa širom Federacije BiH akcije organiziraju u skladu sa godišnjim planom, a u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH. Krv možete darivati na akcijama Crvenog križa, ali i direktno u transfuzijskim centrima širom FBiH.  

Svako ko daruje krv postaje deo humanitarne mreže ljudi koji doprinose dobrobiti društva. Darivanje krvi je jednostavan i bezbolan način da pružite pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Vaša gesta ljubaznosti može značiti razliku između života i smrti za nekoga u nevolji. Darujte krv i budite heroj koji čini svet boljim mestom za sve. 

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se ljekarskim pregledom, te provjerom nivoa hemoglobina, utvrdi da darivanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primjenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sljedeći kriteriji:: Da je osoba zdrava, dobrog opšteg stanja Teža od 50 kg Hemoglobin mora biti iznad 135 g/L(Hct = 0.38) za muškarce Hemoglobin mora biti iznad 125 g/L(Hct = 0.4) za žene Interval između davanja krvi je 3 mjeseca(12 nedelja) za muškarce i 4 mjeseca (16 nedelja) za žene
Darivanje krvi je dobrovoljno, besplatno i anonimno! Posebna priprema za darivanje krvi nije potrebna, kao ni poseban režim nakon darivanja krvi, ali da bi se što bolje osjećali pri darivanju krvi, pogotovo ako je to prvo darivanje, određeni savjeti bi mogli biti od koristi. Preporučuje se da prije darivanja krvi osoba bude odmorna, da je prethodne noći spavala uobičajeno (dovoljno), da je uzela lagani obrok i izvjesnu količinu tečnosti.
Pri svakom dolasku davalac krvi daje svoje osnovne podatke, te ispunjava Upitnik za darivaoce krvi. Pri popunjavanju upitnika za davaoca, koji se sastoji od niza pitanja na koje je neophodno dati iskrene odgovore jer su u funkciji brige i za zdravlje davaoca koji želi darovati krv kao i bolesnika kome će ta krv donirana. Svojim potpisom davalac krvi potvrđuje da savjesno i sa punom odgovornošću stoji iza datih odgovora. Darivanje krvi ne treba biti odraz samo želje da se pomogne drugima, već i svijesti o potencijalnim rizicima primjene date krvi. Osoba koja želi da darivanjem krvi pomogne drugima mora biti sigurna da ovim činom neće ugroziti onoga kome želi pomoći. Ova sigurnost se postiže edukacijom i samoisključivanjem u slučaju postojanja rizičnih stanja i ponašanja kao i iskrenim odgovorima na pitanja pri ljekarskom pregledu.
Medicinski tehničar će iz kapi krvi uzetoj iz prsta davaoca odrediti nivo hemoglobina i krvnu grupu
Nakon određivanja hemoglobina slijedi ljekarski pregled. Ljekar će izmjeriti krvni pritisak i uzeti anamnezu, te procijeniti da li osoba može darovati krv.
Iskusni medicinski tehničar odabire venu u lakatnoj jami i bezbolno uvodi iglu u venu.
Nakon darivanja krvi zavoj na pregibu lakta ne treba skidati sljedeća dva sata. Tog dana potrebno je unositi tečnosti nešto više nego uobičajeno (za 3-4 čaše vode). Mogu se obavljati uobičajene aktivnosti. Treba izbjegavati teži fizički rad ili vježbe kao što su podizanje tereta najmanje četiri sata nakopn darivanja krvi. Izbjegavati žurbu, pušenje bar dva sata, alkohol bar osam sati, dugotrajno stajanje, pregrijane prostorije.
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.