NAGRADNI KONKURS za izradu likovnih radova i video sadržaja na temu: Zajedno korak po korak za budućnost bez mina

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina, koji se obilježava 4. aprila, raspisuje nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Federacije BiH.

Tema konkursa je: Zajedno korak po korak za budućnost bez mina

USLOVI KONKURSA:

 1. Radove na konkurs mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola s područja Federacije Bosne i Hercegovine.
 2. Jedan učenik može učestvovati samo jednim radom u jednoj ili obje kategorije.
 3. Likovni radovi i video sadržaj rade se na već naznačenu  temu. Oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u konkurenciju.
 4. Video sadržaj ne treba biti duži od 1 minute i kreira se u formatu reelsa za Instagram ili Facebook (1080×1920 px) ili za Youtube (16:9).
 5. Video sadržaj treba dostaviti na email: nagradnikonkurs@ckfbih.ba putem wetransfer.com, myairbridge.com, wesendit.com ili bilo koje druge online platforme koja će sačuvati kvalitet videa najkasnije do 29.03.2024. godine.
 6. Likovne radove treba dostaviti na adresu Crvenog križa FBiH – Nedima Filipovića 9, 71000 Sarajevo, BiH – najkasnije do 29.03.2024. godine.
 7. Uz svaki rad ili video sadržaj trebaju biti dostavljeni i osnovni podaci o učeniku: Ime i prezime, razred i odjeljenje, škola i mjesto. (Radovi bez ovih podataka neće biti uvršteni u izbor za nagradu).
 8. Sve radove će ocijeniti stručni žiri Crvenog križa FBiH.
 9. Nagrađuju se tri najuspješnija likovna rada osnovaca i tri najuspješnija likovna rada srednjoškolaca, te tri najuspješnija video sadražaja osnovaca i tri najuspješnija video sadržaja srednjoškolaca.
 10. Nagrade najboljim učenicima osigurat će Crveni križ Federacije BiH.
 11.  Crveni križ Federacije BiH zadržava pravo da sve radove pristigle na konkurs koristi u svrhu promocije aktivnosti Crvenog križa.

  Svim učesnicima konkursa želimo mnogo  uspjeha !
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.