Mobilni Timovi

Crveni križ Federacije BiH intenzivno radi na zdravstvenom i humanitarnom zbrinjavanju osoba u pokretu – migranata, izbjeglica i tražilaca azila koji se nalaze kako u prihvatnim centrima, tako i van njih.

Realizacija humanitarnih aktivnosti i pružanja usluga psihosocijalne podrške i intervencija prve pomoći sprovodi se putem formiranih mobilnih timova u organizacijama Crvenog križa.

Mobilni timovi prve pomoći Crvenog križa formirani su u organizacijama Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Kantona Sarajevo I Bosansko-podrinjskog kantona.

Timovi su sastavljeni od iskusnih članova naše organizacije koji imaju znanja i iskustva iz programa prve pomoći, te medicinskih sestara/tehničara. U timovima je i jedan broj ljekara kao i psihologa. Mobilni uglavnom rade na terenu, ali na teren izlaze i po pozivu.

Pored ovih timova, formirani su i mobilni timovi za obnavljanje porodičnih veza i poslove Službe traženja koji svoje aktivnosti sprovode u Unsko-sanskom kantonu, Tuzlanskom kantonu i Kantonu Sarajevo.

Rad mobilnih timova podržao je IFRC, ICRC, Švicarski Crveni križ, Dansko vijeće za izbjeglice i drugi partneri.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.