Crveni križ u BiH obilježava Svjetski dan zdravlja: Obučeno više od 50.000 osoba iz prve pomoći javnog zdravlja

Struktura Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) danas obilježa Svjetski dan zdravlja pod motom Svjetske zdravstvene organizacije „Moje zdravlje – moje pravo“.

Tema ovogodišnjeg dana odabrana je kako bi se zagovaralo pravo svakog pojedinca  na pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, obrazovanju i informacijama, kao i sigurnoj pitkoj vodi, čistom zraku, dobroj prehrani, kvalitetnim stanovanjem, dostojanstvenim radnim i ekološkim uslovima, i slobodu od diskriminacije jer zdravlje je ljudsko pravo.

Aktivnosti Crvenog krsta/križa u oblasti javnog zdravlja, a na osnovu javnih ovlaštenja i međunarodnih strategija, ogledaju se iz nekoliko različitih segmenata: prva pomoć, dobrovoljno davalaštvo krvi, javno zdravlje i prevencija bolesti, reproduktivno zdravlje i spolno prenosive bolesti, briga o mentalnom zdravlju i psihosocijalna podrška, zdravlje u kriznim situacijama te zdravlje i starenje, odnosno, briga o starijim osobama.

  • U 2023.godini osposobljeno je skoro 30.000 kandidata za vozače motornih vozila iz pružanja prve pomoći, a educirano je više od 2.000 radnika dok je kroz radionice, predavanja i treninge educirano više od 8.000 učenika osnovnih i srednjih škola.  Također, organizirano je 9 radionica za certifikaciju instruktora predavača te je osposbljen 131 instruktor od čega 79 doktora medicine. Tokom prošle godine organizirano je više od 400 radionica, predavanja i kampanja o javnom zdravlju, promociji zdravlja i prevenciji bolesti za više od 10.000 ljudi. Osobama u tranzitu mobilni timovi, doktori medicine i psiholozi  pružili su ukupno 54.660 usluga i aktivnosti u oblasti zdravstvene podrške od čega 18.350 intervencija prve pomoći, 30.471 usluge psihosocijalne podrške i psihološke prve pomoći, te 5.839 aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji širenja COVID-19 virusa. Također, značajno je istaći i da se tokom 2023. godine, broj korisnika pomoći i njege u kući povećao za 13% u poređenju sa 2022. godinom. U tom smislu, usluge je koristilo 1.327 osoba u 10 gradova naše zemlje. Medicinsko osoblje i volonteri obavili su 79.278 posjeta. Bitno je istaći i da 65 lokalnih zajednica učestvuje u programu Aktivnog zdravog starenja sa trenutnih 1.881 članova grupe. Oni su imali 803 aktivnosti, a u njima je učestvovalo 8.280 ljudi – istakao je generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa BiH Namik Hodžić.

Struktura Društva Crvenog krsta/križa BiH kroz niz aktivnosti obilježava ovaj datum.

  • Crveni križ FBiH je edukacijom za korisnike Centra za starenje Novi Grad, zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH već započeo sa obilježavanjem Svjetskog dana zdravlja. Sa korisnicima Centra razgovarano je o pravilnoj i zdravoj ishrani te o prevenciji padova i prvoj pomoći. Također, u migrantskom kampu u Blažuju bit će održana radionica o temi promocija zdravlja s akcentom na ličnu higijenu kako bi se spriječile eventualne zaraze. Svim učesnicima radionice bit će podijeljeni i higijenski setovi sa neophodnim higijenskim potrepštinama – kazao je sekretar Crvenog križa Federacije BiH Daniel Tučić.

Slična situacija je i u Crvenom krstu Republike Srpske.

  • Promotivno-edukativne radionice bit će organizirane širom Republike Srpske. Naši volonteri i profesionalci će, pored toga, organizirati i akcije darivanja krvi, a u svim većim organizacijama bit će održana aktivnost simbolično nazvana „zdravstveni dan“ gdje će se zainteresiranim prolaznicima vršiti besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska – naglasila je Dr Jasmina Bukejlović, potpredsjednica Crvenog krsta Republike Srpske.

Inače, Crveni krst/križ u BiH svakodnevno radi na unaprjeđenju zdravstvenih programa i aktivnosti sa ciljem promocije, zaštite i očuvanja zdravlja stanovništva, ali i ublažavanju posljedica u slučaju prirodnih katastrofa, kriznih situacija, klimatskih promjena, epidemija, pandemija i drugih nepogoda koje mogu ugroziti ljudske živote i javno zdravlje stanovništva u cjelini.

  • Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Međunarodna Federacija Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (eng. IFRC) nedavno su obnovili Sporazum o crvenom kanalu, okvir saradnje za postizanje bolje zdravstvene zaštite u vanrednim situacijama. SZO u BiH i Društvo Crvenog krsta/križa u BiH već rade zajedno i siguran sam da će ubuduće ta saradnja biti još i produktivnija, osiguravajući da BiH ima adekvatan i brz odgovor u kriznim zdravstvenim situacijama, ali i kvalitetno izgrađene kapacitete i obučeno osoblje, koje može pratiti zahtjeve složenih okolnosti tih situacija – istakao je doktor Mirza Palo stručni saradnik u Uredu Svjetske zdravstvene organizacije u BiH.

Kako bismo efikasno i pravovremeno bili spremni odgovoriti najvećim izazovima koji se stavljaju ispred nas, Društvo Crvenog krsta/križa BiH preuzelo je i prilagodilo lokalnom kontekstu priručnik IFRC-a “Zdravlje u kriznim situacijama” koji će volonterima i profesionalcima poslužiti kao uputa u efikasnom postupanju tokom određene katastrofe i/ili krizne situacije.

Priručnik se bavi tematikom očuvanja i zaštite zdravlja stanovništva u raznim vrstama kriznih situacija, ali i preventivnim aktivnostima kako bismo značajnije reduciralii očekivane rizike i posljedice i lokalne zajednice učinili spremnijima na buduće izazove.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.