[vc_row][vc_column][icon_timeline timeline_style=”jstime” timeline_line_color=”#ff0000” time_sep_color=”#ff0000” time_sep_bg_color=”#ff0000” tl_animation=”tl-animation-shadow”][icon_timeline_sep time_sep_title=”Historijat Crvenog križa u Bosni i Hercegovini” seperator_title_font=”font_family:Kaushan Script|font_call:Kaushan+Script”][icon_timeline_item time_title=”Bosansko-hercegovačko društvo za pomoć i dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba (1912-1918)” icon_type=”custom” icon_img=”id^3220|url^https://ckfbih.ba/wp-content/uploads/2016/07/Logo-Shadowed.gif|caption^null|alt^null|title^Logo-Shadowed|description^null” img_width=”48” icon_color_bg=”#f3f3f3” icon_animation=”pulse”]

Osman ef Vilović

Osman ef. Vilović – Predsjednik Društva za sanitarnu njegu i pomoć u Tuzli – 1912. godine

Ime Crvenog krsta/križa odjeknulo je prvi put u Bosni i Hercegovini za vrijeme balkanskog rata 1912./13. godine.

Na prostoru Bosne i Hercegovine prvi oblici organiziranja Crvenog krsta/križa pojavljuju se 1912. godine u Tuzli. Tada formirana organizacija zvala se Bosansko-hercegovačko društvo za pomoć i dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba i imala je identične ciljeve kao i Crveni krst/križ danas.

Iste godine organizirano djelovanje Crvenog krsta/križa otpočelo je i u Banja Luci.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Društvo Crvenog krsta Kraljevine Srbe, Hrvata i Slovenaca (1918-1929)” icon_type=”custom” icon_img=”id^3220|url^https://ckfbih.ba/wp-content/uploads/2016/07/Logo-Shadowed.gif|caption^null|alt^null|title^Logo-Shadowed|description^null” img_width=”48” icon_color_bg=”#f3f3f3” icon_animation=”pulse”]

Mostarski-oblasni-odbor-1926-antique

Izgled memoranduma iz 1926. godine, Mostarski oblasni odbor

Po završetku rata 1918. godine, Bosansko-hercegovačko društvo za pomoć i dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opšte nevolje u mirno doba se gasi, tačnije, prerastaCrveni krst/križ čiji rad postaje intenzivniji 1921. godine kada se uspostavlja novi oblasni odbor Crvenog krsta/križa za BiH. Zapravo, uspostavom Kraljevine SHS dolazi i do ujedinjenja društava Crvenog krsta/križa koja su djelovala na njenom području, a ujedinjenje je objavljeno 25. decembra 1921. godine. Tako je Sarajevski oblasni odbor Crvenog krsta/križa osnovan 2. oktobra 1921. godine, Mostarski oblasni odbor Crvenog krsta/križa osnovan je 1926. godine, dok je Oblasni odbor Crvenog krsta/križa u Banja Luci osnovan 1923. godine.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Društvo Crvenog krsta/križa Kraljevine Jugoslavije (1929-1941)”]Formiranjem Kraljevine Jugoslavije 1929. godine uspostavljaju se banovinski odbori Crvenog krsta/križa.

Poslije stupanja na snagu novog Zakona o Društvu Crvenog krsta/križa Kraljevine Jugoslavije i pravila od 1933. godine, broj odbora se naglo povećava, tako da je ukupan broj banovinskih, oblasnih, opštinskih i sreskih odbora i povjereništava bio 2 319.

Sarajevo, 14. jula 1936. godine (tekst iz Spomenice, tekst Predsjednika Drinskog banovinskog odbora Crvenog krsta Dr. Ivan Pavičić, str.33):

U Drinskoj banovini, koja se jednim dijelom proteže na teritorije bivše Kraljevine SHS, a drugim dijelom na teritoriju bivše pokrajine Bosne i Hercegovine, rad Crvenog krsta kretao se u dva pravca. Dok je na desnoj strani Drine bila već poznata organizacija Društva Crvenog krsta, njegovi zadaci i ciljevi, rad Društva usredsređen je uglavnom na oživljavanje i podizanje društvene organizacije po gradovima i općinama, dotle je na lijevoj strani Drine trebalo sve nanovo stvarati. U tim krajevima nije bilo do oslobođenja organizacije Crvenog krsta, a njegovi zadaci i ciljevi nisu bili poznati širim slojevima naroda, osim po propovijedanju vojnika, koji su se za vrijeme svjetskog rata vraćali sa fronta.

Promoviranje ideje Crvenog krsta u ovim krajevima Bosne i Hercegovine odmah iza rata, u vezi sa zadacima Crvenog krsta u ratu i miru, nije našlo u narodu dovoljno odziva, dok nisu nastupile elementarne nepogode, kao što su glad, suša, požari i bolesti, kada je Crveni krst najaktivnije sarađivao na ublažavanju tih nedaća i pružao pomoć. Tada se osjetila važnost i blagodat Društva Crvenog krsta i tada smo mogli, ukazujući pomoć i starajući se za sve stradalnike bez razlike vjere i plemena, da uspješno suzbijamo mnoge netačne predasude o značaju Crvenog krsta i dokažemo da je on najvažnija opća narodna humana ustanova.

Od tog doba razvija se ponovno ideja Crvenog krsta u ovim krajevima, a prijeteće ratne opasnosti u svijetu opet oživljavaju krvave uspomene na blagodat Crvenog krsta u slučaju rata i narod se u cijeloj Banovini odaziva ovoj humanoj ustanovi upisivanjem u članstvo i pohađanjem bolničarskih tečajeva.

U tom pravcu, provodeći ujedno i mirnodobski program Crvenog krsta, naročito na zaštiti djece putem Podmlatka Crvenog krsta, mi ćemo uspjeti da u Drinskoj banovini provedemo u svakoj općini čvrstu organizaciju Društva. To će nam biti lako, jer smo godinama vidljivog humanog rada u smislu ideja Crvenog krsta već svuda odgojili i vrijedne saradnike godine.

Legalna funkcija Društva Crvenog krsta/križa Kraljevine Jugoslavije prestaje izbijanjem Drugog svjetskog rata na našim prostorima (1941. godine).

Izgled legitimacije Društva Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije 1934. godine

Izgled legitimacije Društva Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije 1934. godine

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Crveni krst Bosne i Hercegovine (1944-1992)”]

Faksimil Odluke o uspostavljanju organizacije Crvenog krsta u oslobođenim krajevima Jugoslavije - 1944. godina

Faksimil Odluke o uspostavljanju organizacije Crvenog krsta u oslobođenim krajevima Jugoslavije – 1944. godina

Odlukom Nacionalnog komiteta, na sjednici održanoj 13.05.1944. godine u Drvaru, obnovljen je rad Crvenog krsta FNRJ.

Prva Generalna skupština jugoslovenskog Crvenog krsta održana je 15. decembra 1946. godine.

Izbijanjem rata 1991. godine dolazi do raspada SFRJ, a time i Crvenog krsta Jugoslavije.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Crveni križ/krst Bosne i Hercegovine (1992-1996)”]Međunarodnim priznanjem Republike Bosne i Hercegovine kao nezavisne i suverene države, 08.04.1992. godine, Crveni križ/krst BiH, na temelju Uredbe sa zakonskom snagom o položaju i ovlaštenjima Crvenog križa/krsta BiH predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića (kasnije Zakona o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta/križa BiH Skupštine Republike BiH), biva priznat od Republike Bosne i Hercegovine kao samostalna humanitarna organizacija i nastavlja svoje djelovanje izvršavajući ciljeve i zadatke, prije svega u oblasti zbrinjavanja velikog broja protjeranih, izbjeglih i siromašnih građana Bosne i Hercegovine.

Rukovodstvo Crvenog krsta iz 1991. godine održava kontinuitet rada novonastalog i od države Bosne i Hercegovine novopriznatog Nacionalnog društva.

Usklađujući organizaciju rada sa novonastalom situacijom i djelujući na prostoru pod kontrolom tadašnjih vojnih snaga u Republici Srpskoj Crveni krst nastavlja sa radom i 23.06.1992. godine je donesena Odluka o osnivanju Crvenog krsta Srpske Republike Bosne i Hercegovine (kasnije Republike Srpske).

U Grudama je 20.05.1992. godine utemeljen Regionalni Crveni križ HZ Herceg-Bosna (kasnije Crveni križ Hrvatske zajednice Herceg-Bosne).

Podjela obroka u kuhinji Crvenog križa, Sarajevo - 1995. godina

Podjela obroka u kuhinji Crvenog križa, Sarajevo – 1995. godina

[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_title=”Crveni križ Federacije BiH (1997-danas)”]

Prvi sastanak CKFBiH i CKHZ-HB, Baška Voda 1996

Prvi sastanak CKFBiH i CKHZ-HB, Baška Voda 1996

Izbijanjem rata u Bosni i Hercegovini zemlja se podijelila kako politički tako i teritorijalno i zbog nemogućnosti jedinstvenog djelovanja Crvenog križa/krsta u BiH dolazi do njegove disolucije. U to vrijeme neke političke i vojne snage, iako je BiH bila međunarodno priznata, željele su totalnu podjelu zemlje. Zapravo može se reći da su, iako to nije formalno-pravno učinjeno, ipak počela funkcionisati tri različita teritorijalno i politički ustrojena sistema vlasti. Analogno ovim dešavanjima i Crveni križ/krst u BiH se organizuje i djeluje na istim teritorijalnim principima što dovodi do formiranja Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog križa Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i svoj rad nastavlja pravno utemeljeni Crveni križ/krst BiH. Ovako podijeljena organizacija Crvenog križa/krsta u BiH djeluje sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine u kojoj su započete određene konsultacije sa mogućim „ujedinjenjem“ Crvenog križa/krsta BiH i Crvenog križa Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Prvi sastanak u vezi sa udruživanjem ova dva Crvena križa održan je 23 i 24 05.1995. godine u Čitluku.

Nakon toga slijedi nekoliko zajedničkih sastanaka koje organizuje tada formirano Privremeno koordinacijsko tijelo (PKT). Članovi Privremenog koordinacijskog tijela bili su: Franjo Tolić, Branko Leko, Asim Hasurdžić, Miljenko Vukšić, Džemaludin Mutapčić i Marinko Šimunović). U ovom vremenskom razdoblju značajno je spomenuti sjednicu Predsjedništava Crvenog križa/krsta BiH i Crvenog križa Hrvatske zajednice Herceg-Bosna zajedno sa Privremenim koordinacijskim tijelom, održali 30.09.1996. godine, u Sarajevu kada je donesen zaključak da se održi Izborna skupština CKFBiH. Ovim sastankom je predsjedavao gospodin Franjo Tolić, u to vrijeme član Predsjedništva CKBiH i predsjednik PKT. Ubrzo potom održan je još jedan sastanak sa istim sudionicima tačnije 21.10.1996. godine u prostorijama MKCK u Sarajevu. Na ovom sastanku je određen datum za održavanje Izborne Skupštine CKFBIH.

Drugi sastanak CKBiH i CKHZ-HB, Brela 1996

Drugi sastanak CKBiH i CKHZ-HB, Brela 1996

Održavanju I – sjednice Skupštine Crvenog križa FBIH prethodio je sastanak sekretara svih općinskih organizacija Crvenog križa održan u Novom Travniku, a nešto kasnije i savjetovanje predsjednika svih organizacija održano u Zenici 06.03.1997. godine.

PRVA IZBORNA SKUPŠTINA CKFBiH

Od zvaničnog usvajanja Odluke o formiranju CKFBiH do održavanja Izborne Skupštine prošlo je punih 17 mjeseci. Prva Izborna Skupština CKFBiH održana je 18.10.1997. godine u Sarajevu. Skupštinu je otvorio i njenim radom do izbora predsjednika Skupštine rukovodio gospodin Marinko Šimunović. Radno predsjedništvo su sačinjavali još Jelena Štrbac, Sead Hasić, Asim Hasurdžić i Sead Jašarević.I zbornoj Skupštini je od 107. pozvanih prisustvovalo 88 zastupnika. Za predsjednika Skupštine CKFBiH izabran je prim.dr. Fadil Jahić. Za članove Predsjedništva izabrani su:

 • Husein Kličić, Unsko-sanski kanton
 • Šimo Dominković, Posavski kanton/županija,
 • Sead Hasić, Tuzlansko-podrinjski kanton,
 • Sead Smailbegović, Zeničko-dobojski kanton,
 • Prim.dr. Fadil Jahić, Gornjodrinski kanton,
 • Namik Hodžić, Srednjobosanski kanton,
 • Marinko Šimunović,Hercegovačko-neretvanski kanton/županija,
 • Branko Leko, Zapadnohercegovački kanton/županija,
 • Mr Refik Kravić, kanton Sarajevo,
 • Adela Škaro, Herceg-bosanski kanton/županija,
 • Marko Pejčinović, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH,
 • Sadžida Rašidagić, Ministarstvo zdravstva,
 • Božo Vukoja, Crveni križ Herceg-Bosne
Sjednica Predsjedništva CKFBiH, 1998. godine

Sjednica Predsjedništva CKFBiH, 1998. godine

Za prvog predsjednika CKFBiH izabrana je prim.dr. Sadžida Rašidagić, a kasnije na prvoj sjednici Predsjedništva za prvog sekretara CKFBIH imenovan je Franjo Tolić.

Od tada pa sve do današnjih dana, 19-u godinu, Crveni križ FBiH ima uzlaznu putanju kako u svom organizacionom tako i operativnom radu. Prilika je ovo da se kaže da je CKFBiH snažno podržavao inicijativu za uspostavu DCK/K na nivou Bosne i Hercegovine. Ta podrška i zalaganja cjelokupne strukture CKFBiH bila su od velikog značaja za uspostavu DCK/K BiH koje je formirano 15.12.2000. godine održavanjem Izborne Skupštine DCK/K BiH. Društvo je priznato od strane Vijeća ministara BiH 07.09.2000. godine, a Odluka je objavljena u Sl.glasniku BiH br. 24/2000. Međunarodno priznanje DCK/K BiH od strane MKCK uslijedilo je 08.maja 2001. godine a Upravni odbor Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca je 16.maja 2001. godine primio Društvo CK/K BiH u privremeno članstvo Međunarodne federacije što je potvrđeno na Generalnoj Skupštini Međunarodne Federacije održanoj od 07. do 11. novembra 2001. godine u Ženevi. Tako je DCK/K BiH postalo punopravna 177 članica MFDCK i CP.

Crveni križ Federacije BiH ima 10 kantonalnih, 5 gradskih i 74 općinskih organizacija Crvenog križa.

[/icon_timeline_feat][/icon_timeline][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]