Maj 2014

Glavni tajnik DCK BiH Branko Leko i generalni sekretar CK FBiH Namik Hodžić  su 30.05.2014. godine Načelniku općine Maglaj uručili donaciju Vlade Japana ( agregati, šatori, deke, madraci, tankeri za vodu i prdužni kablovi) u vrijednosti od 30.000 Eura. Isti kontigent pomo

Povodom Svjetskog dana borbe protiv pušenja 2014. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) poziva sve zemlje da povise poreze na duhan i duhanske proizvode-„Smanjenje potrošnje duhana, spašava živote“ .Globalna epidemija duhana ubija godišnje gotovo 6 miliona ljudi

Sa ciljem upoznavanja sa dosadašnjim angažmanom po pitanju pomoći stanovništvu ugroženom poplavama,  uvida u trenutno stanje i razgovora sa predstavnicima organizacija Crvenog križa o angažmanu u narednom periodu Predsjednik Crvenog križa FBiH Ivo Juričević i članovi

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.