Donacija Vlade Japana za stanovništvo Maglaja pogođeno poplavama

Dana 30.05.2014. godine u poslijepodnevnim satima je distribuirana humanitarna pomoć u vidu dva kamiona ćebadi, porodičnih šatora, madraca, generatora, tankova za vodu i produžnih kabala za stanovništvo Maglaja pogođeno poplavama. Navedena pomoć je donacija Vlade Japana. U pratnji pomenute pošiljke je bila i delegacija Društva Crvenog krsta/križa BiH, glavni tajnik Branko Leko i generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.