Events for Decembar 2022

Sa ciljem upoznavanja sa dosadašnjim angažmanom po pitanju pomoći stanovništvu ugroženom poplavama,  uvida u trenutno stanje i razgovora sa predstavnicima organizacija Crvenog križa o angažmanu u narednom periodu Predsjednik Crvenog križa FBiH Ivo Juričević i članovi Predsjedništva Crvenog križa FBiHi Društva Crvenog krsta/križa BiH Hasan Topalović i Marjan Lovrinović posjetiti će 28.05.2014. godine: Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona, Crveni križ općine Zavidovići, Crveni križ općine Maglaj i Crveni križ Županije Posavske-Orašje.