Predsjednik Crvenog križa FBiH Ivo Juričević i članovi Predsjedništva Crvenog križa FBiH i Društva Crvenog krsta/križa BiH Hasan Topalović i Marjan Lovrinović u posjeti organizacijama Crvenog križa poplavljenih područja ZE-DO kantona i Županije Posavske

Sa ciljem upoznavanja sa dosadašnjim angažmanom po pitanju pomoći stanovništvu ugroženom poplavama,  uvida u trenutno stanje i razgovora sa predstavnicima organizacija Crvenog križa o angažmanu u narednom periodu Predsjednik Crvenog križa FBiH Ivo Juričević i članovi Predsjedništva Crvenog križa FBiHi Društva Crvenog krsta/križa BiH Hasan Topalović i Marjan Lovrinović posjetiti će 28.05.2014. godine: Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona, Crveni križ općine Zavidovići, Crveni križ općine Maglaj i Crveni križ Županije Posavske-Orašje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.