Švicarski Crveni križ najavio drugu fazu podrške ugroženom stanovništvu od poplava

Dana 27.05.2014. godine sjedište Crvenog križa Federacije BiH su posjetili predstavnici Švicarskog Crvenog križa gdje ih je primio generalni sekretar Namik Hodžić. Sekretar je prisutne informirao o trenutnom stanju potreba i dosadašnjem angažmanu Crvenog križa po pitanju pomoći stanovništvu ugroženom poplavama. Predstavnici Švicarskog Crvenog križa su izrazili interes za drugu fazu pomoći stanovništvu ugroženom od poplava kako bi prema svojim mogućnostima mogli adekvatno reagovati i uputiti pomoć. Očekuje se kontigent od 300 komada isušivača vlage kao i drugih higijenskih potreba.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.