Federalni štab civilne zaštite donio Naredbu o distribuciji roba Federalnih robnih rezervi

Federalna direkcija robnih rezervi treba da stavi na raspolaganje ukupno 75. 000 kg raspoložive rezerve brašna kantonalnim štabovima civilne zaštite:
-Zeničko-dobojski, 25 000 kg
-Tuzlanski, 25 000 kg
-Posavski, 25 000 kg

Federalna direkcija robnih rezervi treba da stavi na raspolaganje ukupno 30. 000 kg raspoložive robne rezerve šećera  kantonalnim štabovima civilne zaštite:
-Zeničko-dobojski, 10 000 kg
-Tuzlanski, 10 000 kg
-Posavski, 10 000 kg
Federalna direkcija robnih rezervi treba da stavi na raspolaganje ukupno 15 000 kg raspoložive robne rezerve soli  kantonalnim štabovima civilne zaštite:
-Zeničko-dobojski, 5 000 kg
-Tuzlanski, 5 000 kg
-Posavski, 5 000 kg
Federalna direkcija robnih rezervi treba da stavi na raspolaganje ukupno 25.000 l raspoložive robne rezerve ulja  kantonalnim štabovima civilne zaštite:
Zeničko-dobojski, 10 000 l
-Tuzlanski, 10 000 l
-Posavski, 5 000 l
Federalna direkcija robnih rezervi treba da stavi na raspolaganje ukupno 95.000 l raspoložive robne rezerve trajnog mlijeka  2,8 % m.m. iz Firme Milkos  kantonalnim štabovima civilne zaštite:
Zeničko-dobojski, 25 000 l
-Tuzlanski, 25 000 l
-Posavski, 25 000 l
-Srednjobosanski, 10 000 l
-Unsko-sanski, 10 000 l

ukupno 95 000 l robne rezerve trajnog mlijeka  2,0 % m.m. iz Firme Milkos  kantonalnim štabovima civilne zaštite:
Zeničko-dobojski, 25 000 l
-Tuzlanski, 25 000 l
-Posavski, 25 000 l
-Srednjobosanski, 10 000 l
-Unsko-sanski, 10 000 l

95 000 komada raspoložive robne rezerve Feta sira kantonalnim štabovima civilne zaštite:
Zeničko-dobojski, 25. 000 kom
-Tuzlanski, 25. 000 kom
-Posavski, 25. 000 kom
-Srednjobosanski, 10 000 kom
-Unsko-sanski, 10 000 kom

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.