c

Glavni tajnik DCK BiH i generalni sekretar Crvenog križa FBiH Načelniku općine Maglaj isporučili pomoć Vlade Japana, te razgovarali sa Komandantom i Direktorom KU CZ ZDK i sekretarima CK u Maglaju, ZDK i Zenici

Glavni tajnik DCK BiH Branko Leko i generalni sekretar CK FBiH Namik Hodžić  su 30.05.2014. godine Načelniku općine Maglaj uručili donaciju Vlade Japana ( agregati, šatori, deke, madraci, tankeri za vodu i prdužni kablovi) u vrijednosti od 30.000 Eura. Isti kontigent pomoći upućen je i za Crveni krst RS. Navedenom prilikom sa Načelnikom općine Maglaj, direktorom KU CZ i Komandantom KŠ CZ ZDK je razgovarano o trenutnom stanju i prioritetima u obezbjeđenju humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu na prostoru ZDK gdje su dobili informacije da je trenutni prioritet razna vrsta hrane i higijene. Nakon sastanka u Maglaju, sekretari su posjetili Crveni križ ZDK i općine Zenica i o aktuelnim dešavanjima u oblasti prihvata i dirstribucije pomoći razgovarali sa rukovodstvom organizacija CK ( sekretarima i predsjednikom Skupštine).

Iz Crvenog križa ZDK i općine Zenica su izvijestili da je ukupna struktura Crvenog križa u ZDK adekvatno ( blagovemeno i u skladu sa mogućnostima) odgovorila i odgovara na potrebe građana, ali i da je podrška organa CZ i vlasti mogla biti značajnija. Organizacije Crvenog križa svakodnevno distribuiraju humanitarnu pomoć i postupaju u skladu sa naredbama i preporukama organa CZ. Namik Hodžić je prisutne upoznao o robama iz Federalnih robnih rezervi koje su odobrene Kantonalnim Štabovima CZ u ZDK, TK i PK, a odnose se na po: 25. t brašna, 10 t šečera, 10 t ulja i 5 tona soli i koje su namijenjene ugroženom stanovništvu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.