Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić posjetio sjedište Crvenog križa FBiH

Dana 29.05.2014. godine sjedište Crvenog križa FBiH posjetio je Federalni ministar obrazovanja i nauke i koordinator Vlade FBiH za pružanje informacija građanima i pravnim licima u vezi pomoći za nastradale g. Damir Mašić. Navedenom prilikom ga je generalni sekretar Crvenog križa FBiH informirao o dosadašnjem angažmanu Crvenog križa na pomoći stanovništvu ugroženom poplavama. Ministar Mašić je izrazio zahvalnost na radu i na rezultatima koje je do sada postigao Crveni križ.