Press konferencija Društva Crvenog krsta/križa BiH povodom novonastale situacije prouzrokovane poplavama i klizištima u BiH

Dana 29.05.2014. godine u Parlamentu BiH upriličena je konferencija za medije Društva Crvenog krsta/križa BiH i strukture Crvenog križa/krsta BiH, Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u BiH, u povodu novonastale situacije prouzrokovane poplavama i klizištima u BiH. Konferenciji su prisustvovali i javnosti prezentirali aktivnosti na ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava Predsjednik DCK BiH Rajko Lazić, glavni tajnik DCK BiH Branko Leko, generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog krsta RS Đoko Mihajlović, Predsjednik Upravnog odbora Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta BiH, Dragan Matijević,  Šef delegacije Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u BiH, Michele Rezza Sanchez i Šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u BiH Boris Kelečević.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine uputilo je 15.05.2014. godine, putem medija, hitan apel za pomoć svima onima koji mogu i žele pomoći stanovništvu Bosne i Hercegovine, naseljenom na području koje je ugroženo poplavama i klizištima da, putem mjesno nadležnih organizacija Crvenog krsta/križa i Civilne zaštite, pruže pomoć. Nakon žurnih reakcija entitetskih organizacija Crvenog krsta/križa i Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta BiH, te nižih oblika organizovanja, koji su svakodnevno dostavljali pomoć na poplavama i klizištima pogođena područja, pristizala je pomoć i iz inozemstva.
Prema riječima glavnog tajnika DCK BiH Apelu su se odazvala brojna Nacionalna društva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, domaće i inozemne kompanije koje su dostavljale pomoć u vidu vode, hrane, higijene, odjeće, alata, sredstava za dezinfekciju, te novčanih sredstava uplatom na račun Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.
Ukupan iznos prikupljenih novčanih sredstva, za pomoć stanovništvu BiH ugroženom poplavama i klizištima, na dan 28.05.2014. godine iznosi  611.089,34 KM.
Kada je u pitanju Služba traženja DCK BiH, provode se aktivnosti obnavljanja porodičnih veza, osoblje CK u BiH pokušava da pomogne razmjenom vijesti između članova porodica na licu mjesta. Prikupljanjem informacija, gdje god je to moguće, formiraju spiskovi evakuiranih ljudi smještenih u prihvatnim centrima i privatnom smještaju. Služba traženja DCK BiH u stalnom je kontaktu sa službama traženja drugih nacionalnih društava, kako u regiji tako i širom svijeta,glavni tajnik DCK BiH.

Bosna i Hercegovina je na pragu humanitarne katastrofe jer je više od 40% njene teritorije ugroženo poplavama, a tom prirodnom katastrofom pogođeno je oko milion i 500.000 ljudi, ocijenio je predsjednik DCK BiH Rajko Lazić.

Generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić istakao je kako je struktura Crvenog križa FBiH po pitanju odgovora na poplave koje su zadesile područje Federacije BiH uradila daleko iznad svojih mogućnosti i kapaciteta.

Crveni križ Federacije BiH je izradio plakat i letak te pokrenuo humanitarnu akciju za prikupljanje novčanih sredstava za pomoć stanovništvu ugroženih područja; putem uplata na donatorski račun sa naznakom „Za pomoć stanovništvu poplavljenih područja“ i pozivom na humanitarne telefone putem BH Telecoma i HT Eroneta. Uveden je i sistem online donacija za stanovništvo pogođeno poplavama. Donacije je moguće uplatiti na web stranici Crvenog križa Federacije BiH. 
Prema privremenim informacijama u humanitarnoj akciji za prikupljanje pomoći stanovništvu pogođenom poplavama od 16.05. do 29.05.2014 godine ostvareno je:
BH Telecom = 59 930 poziva
HT Mostar =60 072 poziva.
Na žiro račun kod  Raifaissen bank d.d. BiH iz zemlje i inozemstva pristiglo je do 28.05.2014. godine 368.039,98 KM
U saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom za javno zdravstvo FBiH izdat je letak sa osnovnim smjernicama za“ Zaštitu stanovništva poplavljenih područja“, koji se uz humanitarnu robu dostavlja stanovništvu. Za stanovništvo ugroženo poplavama Unicef je u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Crvenim križem FBiH uradio letak informativno-edukativni materijal. Letak se distribuirao u prihvatne centre  i stanovništvo u najugroženijim općinama, kao i volonterima koji se prijave na akcije čišćenja iz drugih područja.BH MAC je odštampao letak sa upozorenjima na mine, koji je preko strukture Crvenog križa dostavljen stanovništvu poplavljenih područja

U prikupljanju i distribuciji humanitarnih roba učestvovale su sve organizacije u strukturi Crvenog križa FBiH (79 + 10)
Vozila Crvenog križa – 40 stalno angažiranih vozila (ne računajući privatna vozila)
Uposleni u strukturi CK 80 osoba
Volonteri Crvenog križa – preko 2.000 volontera, većinom mladi, koji su učestvovali na prikupljanju, sortiranju, pakovanju, utovaru, istovaru i distribuciji roba.
Volonteri – članovi predsjedništva i skupštine koji su se uključili – oko 50 osoba
Iz inozemstva je direktno u CK kantona donirano oko 300 tona humanitarnih roba
Iz organizacija CK općina (donacije građana, privrednih subjekata, organizacija i dr.) je prema ugroženim općinama upućena direktna pomoć 147 puta,  sa oko 292 vozila pomoći (kombi, šleperi, kamioni i osobna vozila) i uz pomoć OS BiH.
U organizacijama CK općina u FBiH prikupljeno je i distribuirano oko 860 tona robe.
Preko Crvenog križa FBiH kao posrednika pri uvozu i distribuciji lijekova i medicinske opreme za Federalno ministarstvo zdravstva do sada je, a uz pomoć Oružanih snaga BiH helikopterskim transportom distribuirano oko 8 tona za Odžak i Orašje.
Donacije iz inozemstva (humanitarna roba i oprema) su uvezene preko Društva CK BiH i posredstvom CK FBiH distribuirane stanovništvu poplavljenih područja. Do sada distribuirane količine: oko 157 tona razne humanitarne robe.
Kada su u pitanju prihvatni centri :
–    PK – izmješteno oko 5.000 osoba, koji su smješteni u privatnom smještaju i u 7 prihvatnih centara. U Orašju 600 osoba prima topli obrok,
–    Domaljevac-Šamac za 600 osoba se dijele paketi sa hranom se voze čamcima  na 3 punkta i za 1.200 osoba se dijele paketi
–    TK – 6 prihvatnih centara – smješteno oko 550 osoba
–    ZDK – 9 prihvatnih centara – smješteno oko 400 osoba
–    KS – 3 prihvatna centra – 115 osoba (u Domu CK KS 21 osoba)

Đoko Mihajlović, generalni sekretar CKRS je izrazio saučešće svima koji su u poplavama izgubili svoje najmilije, zahvalio je volonterima koji su i na ovom ispitu pokazali veliku humanost, kao i MFDCKiCP i MKCK koji još uvijek treba da ostanu u ovoj zemlji jer nam je pomoć i dalje veoma potrebna, naročito nakon ove katastrofe koja je pogodila narod BiH. Istakao je da je 60.000 ljudi iseljeno iz svojih domova, ali da je narod pokazao da je solidaran. Pomoć je stizala iz svih krajeva svijeta, kao i iz zemlje. Na donatorske račune CKRS je za pomoć za poplavljena područja do 29.05.2014. godine uplaćeno 115.544,85KM. Opštinske organizacije CK koje nisu bile pogođene poplavama su se angažovale na prikupljanju i otpremanju pomoći u ugrožena područja. Velike količine humanitarne pomoći su preko Crvenog krsta pristigle u najugroženija područja: Doboj, Šamac, Bijeljinu, Šekoviće, Bratunac…. Pomoć je stizala i iz Federacije BiH. Veliku podršku Crvenom krstu u logistici pružile su Oružane snage BiH, EUFOR, UNHCR i mnoge druge privatne kompanije koje su pomogle prilikom transportahumanitarne pomoći.

Šef Delegacije Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca Michele Rezza Sanchez podsjetio je da organizacija Crvenog krsta počiva na volonterskoj osnovi, te da i u ovakvim katastrofama djeluju na tom principu. Naglasio je da je za BiH odobren DRAFT (sredstva za brzi odgovor u slučaju katastrofe) koja se odobravaju u Ženevi i koja su operativna već u roku 24 ili najkasnije 72 sata od upućivanja apela. Za BiH je odobreno 334.000 švajcarskih franaka kojima se humanitarnim paketima namjerava pomoći oko 2.000 najugroženijih porodica. Uporedo sa DREF-om počeli smo pripremu apela kako bismo se fokusirali na preostali dio potrebne pomoći. a odnosi se na I fazu obnove. Naš tim procjenjuje stanje na terenu i cilj nam je da kroz ovaj apel obezbijedimo neophodna sredstva da se ljudi vrate u svoje kuće. Pprioritet će biti nabavka pumpi za vodu, isušivača, farbi za krečenje kuća, te manja pomoć u novcu –  rekao je.

Boris Kelečević, šef MKCK u BIH rekao je da se i ovaj put pokazalo da je organizacija Crvenog krsta od ključnog značaja u zajednici, kojoj mogu da se obrate svi donatori. Međutim, u vremenu koje prethodi jednoj ovakvoj katastrofi, Crveni krst treba podršku institucija države kako bi bio spreman da odgovori na ovakve izazove. On je izrazio zabrinutostzbog pomjeranja minskih polja te rekao da MCK pruža pomoć DCKBiH na upozoravanju na opasnost od mina. Rekao je da se u 70% poplavljenih područja sumnja na prisustvo mina. Takođe ova organizacija podržava rad Službe traženja koja radi na uspostavljanju kontakata razdvojenih porodica.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.