Decembar 2013

U povodu obilježavanja 5. Decembra-Međunarodnog dana volontera, Crveni križ Federacije BiH je izradio prigodan letak sa ciljem da se što veći broj građana upozna sa aktivnostima organizacije i podstaknu na volonterski rad u Crvenom križu. Organizacije Crvenog križa kanton

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.