Izabrano novo rukovodstvo mladih Crvenog križa Federacije BiH

U periodu od 05.-06.12.2013. godine u Domu za mlade Crvenog križa KS u organizaciji Crvenog križa Federacije BiH održana je Izborna Konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH. Konferenciji je prisustvovalo 19 zastupnika iz 9 organizacija Crvenog križa kantona (USK, PŽ, TK, ZE-DO, BPK, SBK/KSB, HNK/Ž, ZHŽ i KS).

Na Konferenciji je razmatran sljedeći Dnevni red:

1.Izbor radnih tijela Konferencije
Radnog predsjedništva
-Verifikacione komisije
-Zapisničara
-Ovjerivača
2. Izbori
-Predsjednik Konferencije mladih
-Predsjedništvo mladih Crvenog križa Federacije BiH
-Zastupnici u Skupštini Crvenog križa Federacije BiH
-Prijedlog predstavnika Konferencije za Predsjedništvo Crvenog križa FBiH
-Formiranje radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna pravila o organizovanju i  
djelovanju mladih Crvenog križa FBiH
3. Plan i program rada za 2014.g.
4. Razmatranje inicijative za formiranje Konferencije mladih DCK/K BiH
Konferenciji mladih su prisustvovali i prisutnima se obratili generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić i Mela Alihodžić koordinator za rad mladih CKFBiH, Enaida Višo, sekretar CK KS i Lea Kujundžić, koordinator za mlade DCK/K BiH.
Po usvajanju Dnevnog reda izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu: Haris Magrdžija, Armela Gluščević i Sulejman Midžić, zapisničar Armela Gluščević, ovjerivači zapisnika Kenan Kadribašić i Selma Kiblić, i verifikaciona komisija:Jerko Grubišić, predsjednik, Pačuković Edina i Nedim Imamović, članovi.  
Nakon podnesenih uvodnih izlaganja predsjednika i potpredsjednika mladih Crvenog križa Federacije BiH  uslijedilo je glasanje po tački 2. Dnevnog reda.
U Predsjedništvo mladih CK FBiH su izabrani: iz CK USK Anel Viteškić, iz CK PŽ Edina Pačuković, CK TK Nermin Husejinović, iz CK ZE-DO Kenan Kadribašić, iz CK BPK Armela Gluščević,  iz CK SBK/KSB Haris Magrdžija, iz CK HNK/Ž Mehmed Jašarević, iz CK ZHŽ Jerko Grubišić i iz CK KS Jasmin Nikšić. CK Kantona 10 nije dostavio imena zastupnika te nije izvršen izbor člana Predsjedništva iz te organizacije Crvenog križa.
Za predsjednika Konferencije mladih CK FBiH izabran je Sulejman Midžić (CK USK-Bihać).
Za predsjednika mladih Crvenog križa FBiH izabrana je Armela Gluščević koja je ispred Konferencije imenovana u Predsjedništvo Crvenog križa FBiH. Za potpredsjednike su izabrani Jasmin Nikšić i Jerko Grubišić. Za Skupštinu CK FBiH izabrani su Haris Magrdžija, Orhan Ibrahimagić i Harun Bešić.

Konferencija je usvojila Plan rada mladih za 2014. godinu, te jednoglasno podržala inicijativu za formiranje Konferencije mladih DCK/K BiH. Prvog dana konferencije učesnici su prošli kroz prezentaciju reanimacija-oživljavanje i demonstraciju AED (automatski, eksterni defibrilator) koju je ispred DCK/K BiH održao Nidal ElBarekah.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.