Međunarodni dan volontera (05.12.)

U povodu obilježavanja 5. Decembra-Međunarodnog dana volontera, Crveni križ Federacije BiH je izradio prigodan letak sa ciljem da se što veći broj građana upozna sa aktivnostima organizacije i podstaknu na volonterski rad u Crvenom križu. Organizacije Crvenog križa kantona i općina će 5. decembra formirati informativno-promotivne štandove na kojima će biti dijeljeni leci i vršeno učlanjenje novih članova.

U organizaciji Crvenog križa FBiH će u periodu od 05.-06.12.2013. godine u Domu mladih u Vogošći biti održana i Izborna konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH.
Crveni križ Federacije BiH implementira programske aktivnosti uz učešće i doprinos oko 10.000 aktivnih volontera u oblasti socijalnih aktivnosti (program kućne njege, nedjelja solidarnosti, priprema i odgovor u slučaju prirodnih nesreća), zdravstvenog prosvećivanja ( prva pomoć, reproduktivno zdravlje, dobrovoljno davalaštvo krvi, dan i nedjelja borbe protiv tuberkuloze). Oko 1500 volontera je aktivno u oblasti rukovođenja organizacijom Crvenog križa u strukturi.
Mladi volonteri uglavnom učestvuju u edukacijama u programu Prve pomoći, programima u oblasti zdravstvenog prosvjećivanja (reproduktivno zdravlje, dobrovoljno davalaštvo krvi, dan i nedjelja borbe protiv tuberkuloze) programu svjesnosti o postojanju mina, te aktivnostima na obilježavanju značajnih datuma. Posebnu grupaciju volontera predstavljaju dobrovoljni davaoci krvi, njih oko 25.000, koji su umreženi u strukturu Crvenog križa Federacije BiH i kojima poseban značaj posvećujemo u povodu obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi – 14.06.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1985. godine (Rezolucija 40/212) proglasila 5.decembar za Međunarodni dan volontera za ekonomski i socijalni razvoj, kao podsjećanje na datum kada je 1970. stvoren Program za volontere Ujedinjenih nacija (UNV). Cilj obilježavanja Međunarodnog dana volontera je isticanje značaja volonterizma u međunarodnom pokretu za razvoj, povećanje svijesti o značaju doprinosa dobrovoljnog angažovanja i podsticanje što većeg broja ljudi da ponude svoje volonterske usluge. Ovo je i jedan od načina da se uputi poziv zajednici da prizna volonterski rad (prednost kod upisa na fakultet, zapošljavanja i slično.)

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.