Author: ckfbih

Crveni Križ Federacije Bosne i Hercegovine sarađuje sa sljedećim ustanovama i organizacijama. Interna saradnja CKFBiH Saradnja sa DCKBiH Saradnja sa Resornim ministarstvom Saradnja sa vladinim organizacijama Saradnja sa drugim nevladinim organizacijama Saradnja sa MKCK Saradnj

DATUM MJESEC NAZIV 24.III SVJETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE (TB) 4.IV SVJETSKI DAN BORBE PROTIV MINA 7. IV SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 8. V 8. – 15. V SVJETSKI DAN CRVENOG KRIŽA NEDJELJA CRVENOG KRIŽA 31. V. SVJETSKI DAN BORBE PROTIV PUŠENJA 14-22. VI SVJETSKI DAN DDK I DANI O

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.