Saradnja

Crveni Križ Federacije Bosne i Hercegovine sarađuje sa sljedećim ustanovama i organizacijama.

  • Interna saradnja CKFBiH
  • Saradnja sa DCKBiH
  • Saradnja sa Resornim ministarstvom
  • Saradnja sa vladinim organizacijama
  • Saradnja sa drugim nevladinim organizacijama
  • Saradnja sa MKCK
  • Saradnja sa MFCKICP
  • Saradnja sa drugim nacionalnim društvima
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.