August 2015

Uz finansijsku i logističku podršku Crvenog križa Federacije BiH i Generalnog sekretara Namika Hodžića, reprezentaciju Bosne i Hercegovine iz prve pomoći je 15. i 16. augusta 2015.godine ugostila omladina Crvenog krsta Palilula, Beograd, koji su takođe veoma uspješni u pr

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.