Uz finansijsku i logističku podršku Crvenog križa Federacije BiH i Generalnog sekretara Namika Hodžića, reprezentacija BiH iz prve pomoći na vikend pripremama u organizaciji Crvenog krsta Palilula, Beograd

Uz finansijsku i logističku podršku Crvenog križa Federacije BiH i Generalnog sekretara Namika Hodžića, reprezentaciju Bosne i Hercegovine iz prve pomoći je 15. i 16. augusta 2015.godine ugostila omladina Crvenog krsta Palilula, Beograd, koji su takođe veoma uspješni u programu prve pomoći, kako u Srbiji, tako i u Evropi. Oni su uložili velike napore da pripreme simulaciju FACE takmičenja za naš tim, kako bi ekipa dodatno stekla iskustva na nepoznatom terenu, kao što ih uskoro i očekuje na Evropskom takmičenju u Rumuniji.

Ekipa je prvi dan imala priliku da radi zajedno sa Omladinom Palilule koju očekuje Državno prvenstvo Srbije gdje su usavršavali tehnike u zbrinjavanju povreda, te brzinu prilikom rada. Istog dana, ekipu je na prijem ugostila sekretarka Crvenog krsta Palilula, gđa. Slavica Musić i iskoristila priliku da porazgovara sa članovima ekipe o dosadašnjim pripremama, ali i o njihovom angažmanu u Crvenom križu, iskustvima, programskim aktivnostima, te je posebno pohvalila angažman i doprinos tokom prošlogodišnjih poplava. Sekretarka je ekipi zaželjela sreću na predstojećem FACE-u i izrazila želju da i u budućem periodu nastave raditi zajedno i dijeliti iskustva zajedno sa Omladinom Crvenog krsta Palilula.

Drugi dan, u nedjelju, u Zvezdarskoj šumi u Opštini Zvezdara simuliran je FACE dan sa velikim brojem poligona raznovrnih tematika. Za te potrebe angažovano je dosta ljudskih resursa- volontera Crvenog krsta Palilula, markrianata, šminkera, logistike, sudija i članova FACE ekipa koje su postigli izvanredne rezultate na FACE takmičenjima u Italiji, Velikoj Britaniji, Irskoj i sl.

Ekipa je prošla kroz 10 poligona na kojima su bile postavljene situacije koje su od ekipe zahtjevale pored adekvatnog zbrinjavanja povreda i da se snalaze, razmišljaju, vode brigu o sigurnosti i koordinaciji kao što požar u šumi, pucnjava na svadbi, udar automobila u električni stub, nesreća u Zoološkom vrtu, nesreće u saobraćaju, masovni poligon itd.
Pored rada nije izostalo ni druženje, što je dodatno ojačalo postojeću suradnju.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.