Januar 2019

Danas je svečani dan za oko 200 djece izbjeglica i migranata sa područja Unsko-sanskog kantona. S obzirom na to da su krenuli u redovno školovanje, u Osnovnoj školi Brekovica smještenoj između Bihaća i Cazina učenici su svoje nove školske drugare dočekali aplauzom. Pre

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.