Stari grad Sarajevo: Održana akcija darivanja krvi

30.01.2019. godine Crveni križ općine Stari grad Sarajevo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH  realizovao je prvu planiranu  akciju DDK u 2019.  godini.

Akcija je održana u prostorijama Crvenog križa općine Stari grad, a trajala  je  od 14 do 18 sati.

CK Stari grad upućuje zahvalnost svim građanima koji su se pridružili ovoj akciji.