Februar 2010

U periodu od 7-13.februara predstavnici Crvenog križa FBiH, gerijatrijskog centra Nedžarići, Udruženja javnog zdravlja Republike Srpske i Udruženja Aktiva boravili su u radnoj posjeti Holandiji kako bi se upoznali sa radom centara za stare osobe. Ovu posjetu su omogućile i

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.