PROJEKAT ¨DOBRI LJUDI¨-izvještaj o prikupljenim sredstvima u januaru/siječnju za pomoć Centru za djecu i mladež sa poteškoćama u razvoju “DUGA” Novi Travnik

Pozivom na humanitarne brojeve telefona, koje je Crveni križ Federacije BiH uspostavio kao partner Federalnoj TV u projektu ¨Dobri ljudi¨, u razdoblju od 01.01.2010. do 31.01.2010. godine ostvareno je :

– putem BH Telecoma                090 290 015            20.610  poziva
– putem HT Mostara                  092 880 808              4.298  poziva

(cijena poziva za BH Telecom iznosi 1 KM, a za HT Mostar 0,90 KM)

–  putem bankovnog računa

Raiffeisen Bank   1610000000000011

Partija     533711000 – 520000751 – 5

BEZ UPLATA

U februaru/veljači je u toku akcija prikupljanja sredstava za potrebe CENTRA ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA “LOS ROSALES” MOSTAR.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.