RADNA POSJETA HOLANDIJI


U periodu od 7-13.februara predstavnici Crvenog križa FBiH, gerijatrijskog centra Nedžarići, Udruženja javnog zdravlja Republike Srpske i Udruženja Aktiva boravili su u radnoj posjeti Holandiji kako bi se upoznali sa radom centara za stare osobe.
Ovu posjetu su omogućile i organizirale organizacije „Partnerstvo za javno zdravlje i Yanos Public Health Fondacija“ u okviru projekta „Promocija mreža za zdravo starenje“, koji je financiran od strane Kraljevine Holandije kroz MATRA program.
Tokom ove posjete smo upoznati sa uslugama koji nude centri za stare. Dobili smo informacije o radu i ulozi centralne, regionalne i lokalne vlade u Holandiji po pitanju politike koja pokriva potrebe starijih ljudi i razgovarali sa predstavnicima vijeća klijenata centara za stare osobe.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.