Events for Novembar 2022

U sklopu aktivnosti na obilježavanju Svjetskog dana i Nedjelje/Tjedna Crvenog križa/krsta predstavnici Crvenog križa Federacije BiH su 13.05.2014. godine posjetili Crveni križ općine Vareš i navedenom prilikom socijalno ugroženom stanovništvu MZ Daštansko i  MZ Brgule uručili pomoć u vidu 30 paketa hrane i higijene.