Urgentna pomoć ugroženom stanovništvu Maglaja i Zavidovića

Obzirom na izuzetno tešku situaciju kada su u pitanju poplave u Zeničko-dobojskom kantonu predstavnici Crvenog križa FBiH će 16.05.2014. godine u poslijepodnevnim satima zajedno sa predstavnicima Crvenog križa ZE-DO kantona i Crvenim križem Grada Mostara  pokušati doprijeti do ugroženih građana u području Maglaja i Zavidovića i uručiti pomoć u vidu paketa hrane i higijene, vode, deka, spužvi, pumpi za vodu, čizama i sredstava za dezinfekciju.

Pored toga organizacije Crvenog križa u općinama i kantonima već su kroz sistem Civilne zaštite uključene u zbrinjavanje građana u najugroženim općinama u FBiH.
Pored  evakuacije i smještaja ugroženog stanovništva, najnužnija pomoć je u osiguranju pitke vode, paketa hrane, paketa higijene,  gumenih čizama, deka, spužvi, pumpi za izbacivanje vode, grijalica, agregata, sredstava za dezifenkciju, posteljine, pelena za odrasle, pelena za djecu, isušivača vlage, kanistera za vodu, kabanice, kreveti za smještaj evakuiranog stanovništva i ostalo.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.