U sjedištu Crvenog križa Federacije BiH održan sastanak sa delegacijom iz Međunarodne organizacije za migracije – IOM vezano za pitanja o pružanju urgentne pomoći migrantima u BiH

U sjedištu Crvenog križa Federacije BiH, generalni sekretar Namik Hodžić sa sekretarom Crvenog križa KS Eneidom Višo organizirao je sastanak  sa delegacijom iz Međunarodne  orgranizacije za migracije – UN agenciji za migracije (IOM), Peterom Van der Auweraert, šefom misije u BiH i sub- regionalnim koordinatorom za Zapadni Balkan, Editom Selimbegović i Samrom Omerspahić, projektnim koordinatoricama, na kojem se razgovaralo o mogućoj saradnji i partnerstvu vezano za humanitarnu podršku neregularnim migrantima čiji je priliv povećan u proteklom periodu u Bosni i Hercegovini, a koji dolaze na njenu istočnu granicu sa Crnom Gorom. Najnoviji talas uglavnom stiže sa prostora Sjeverne Afrike.

Na sastanku su se također razmatrale mogućnosti za nove projektne aktivnosti i podršku mobilnih timova u Kantonu 10, a koji su uspostavljeni u okviru projekta UNHSTF.

Konstatirano je da su organi vlasti Bosne i Hercegovine nadležni i odgovorni za prihvat i postupanje sa migrantima u okviru domaće i međunarodne legislative, a da će se IOM i struktura Crvenog križa u BiH u slučaju zahtjeva i molbe organa vlasti, svako u okviru svoga mandata i u okviru mogućnosti, uključiti se u proces pružanja humanitarne podrške migrantima.

Peter Van Der Auweraert je istakao da su se već uključili u navedeni proces i u saradnji sa Crvenim krstom Trebinja da na određeni način daju humanitarnu podršku migrantima koji su ušli u BiH.

Namik Hodžić i Eneida Višo su istakli da Crveni križ, ukoliko odgovorna ministarstva u BiH upute zahtjev zahtjev za pružanje pomoći, spreman da uz njihovu i podršku donatora (IOM-a i drugih) može podržati migrante kojima je neophodna pomoć u obezbjeđenju osnovnih egzistencijalnih potreba (hrana, higijena) i privremeni smještaj.

Na kraju je zaključeno da će se, nakon što predstavnici IOM-a održe sastanke sa predstavnicima nadležnih organa vlasti na nivou BiH, ponovno susresti i ukoliko to situacija sa migrantima bude zahtijevala, utvrditi zajedničke operativne korake, a posebno u segmentu privremenog zbrinjavanja migranata.

Takođe, usagalašeno je da predstavnici ovih dviju organizacija, u što skorije vrijeme organiziraju sastanak sa premijerom Kanton 10 u cilju obezbjeđenja budžetskih sredstava za samoodrživost projekta.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.