Tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi Crvenog križa općine Novi Travnik

Tokom prve akcije dobrovoljnog darivanja krvi, prijavljeno je bilo 15 darovatelja od kojih je dozu krvi dalo njih čak 9, akcija se potom nastavila u Županijskoj bolnici Travnik gdje su od 22 osobe,  12 darovale krv. U trećoj akciji, od prijavljenih 18 osoba, 10 je darovalo krv.

Osim ove tri redovne akcije, u ime Crvenog križa Općine Novi Travnik, prije početka mjeseca jula, odnosno prije ranije dogovorenog rasporeda ovih triju akcija  dobrovoljnog darivanja krvi, 7 osoba je darovalo krv.

U tri navedene akcije od ukupno prijavljene 62 osobe 38 je darovalo krv što dovoljno govori o humanosti i socijalnoj osviještenosti naših sugrađana, ali jednako tako  i o uspješnoj organizaciji tima Crvenog križa općine Novi Travnik.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.