Events for Novembar 2022

Tokom prve akcije dobrovoljnog darivanja krvi, prijavljeno je bilo 15 darovatelja od kojih je dozu krvi dalo njih čak 9, akcija se potom nastavila u Županijskoj bolnici Travnik gdje su od 22 osobe,  12 darovale krv. U trećoj akciji, od prijavljenih 18 osoba, 10 je darovalo krv.

Osim ove tri redovne akcije, u ime Crvenog križa Općine Novi Travnik, prije početka mjeseca jula, odnosno prije ranije dogovorenog rasporeda ovih triju akcija  dobrovoljnog darivanja krvi, 7 osoba je darovalo krv.

U tri navedene akcije od ukupno prijavljene 62 osobe 38 je darovalo krv što dovoljno govori o humanosti i socijalnoj osviještenosti naših sugrađana, ali jednako tako  i o uspješnoj organizaciji tima Crvenog križa općine Novi Travnik.