Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Svake godine 14. juna širom svijeta se obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovaj događaj ima za cilj podizanje svijesti o potrebama za sigurnom krvi i krvnim sastojcima, te iskazivanje zahvalnosti dobrovoljnim davaocima za njihovu humanu gestu kojom spašavaju živote.

Krv je važno sredstvo, kako za planirane tretmane tako i za hitne intervencije. Ona može pomoći da pacijenti koji boluju od neizliječivih bolesti žive duže i kvalitetnijim životom, a neophodna je i pri kompleksnim medicinskim i hiruškim intervencijama. Krv je neophodna i pri zbrinjavanju povrijeđenih u hitnim slučajevima i iznenadnim nesrećama (prirodnim i drugim nesrećama, oružanim sukobima i slično). Ona ima nepobitnu ulogu spašavanja života trudnica i novorođenčadi.

Životi i zdravlje miliona ljudi širom svijeta ugroženi su različitim nesrećama svake godine. U protekoj deceniji, nesreće su za posljedicu imale više od milion smrtnih slučajeva, a više od 250 miliona ljudi je povrijeđeno. Prirodne nesreće, poput zemljotresa, poplava i oluja, stvaraju potrebu pružajem za hitne medicinske pomoći, dok u isto vrijeme uništavaju vitalne bolničke ustanove.

Transfuzija krvi osnovna je komponenta hitne medicinske pomoći. Hitni slučajevi povećavaju zahtjeve za transfuzijom krvi i čine njenu realizaciju kompleksnom. Adekvatne zalihe krvi tokom hitnih situacija i prirodnih i drugih nesreća zahtjevaju dobro organizovano prikupljanje krvi, koje može biti moguće jedino učešćem cijele zajednice i dobrovoljnih davalaca krvi koji su posvećeni volonterskom, neplaćenom davalaštvu krvi tokom cijele godine.

Sloganom: Šta možeš uraditi? Daruj krv. Daruj odmah. Daruj često, ovogodišnja kampanja fokusira se na dobrovoljno davanje krvi u kriznim i hitnim situacijama.

Ova kampanja ističe bitnu ulogu svakog pojedinca u pružanju pomoći drugima u hitnim slučajevima kroz davanje neprocijeljivog poklona- krvi. Fokus je i na činjenici da redovno davanje krvi osigurava zalihe krvi u slučaju hitnih situacija.

Ciljevi ovogodišnje kampanje:

  • potaći stanovništvo da ojačaju pripremu zdravstvenih ustanova za hitne situacije i katastrofe darivanjem krvi;
  • uključiti organe vlasti u uspostavljanje efektivnog nacionalnog programa dobrovoljnog davalaštva krvi sa kapacitetom za brz odgovor na povećane potrebe za krvlju u hitnim slučajevima;
  • podići svijest javnosti o potrebi za dobrovoljnim davanjem krvi tokom cijele godine, kako bi se održalo adekvatno stanje zaliha i postigla samoodrživost po pitanju potreba za krvlju u zajednici;
  • zahvaliti se pojednicima koji redovno daruju krv i ohrabriti mlade ljude da postanu dobrovoljni davaoci.

Crveni križ Federacije BiH, shodno javnim ovlaštenjima iz Zakona o Crvenom križu i Zakona o krvi i krvnim sastojcima, tradicionalno i u saradnji sa Zavodom i službama za transfuziologiju u saradnji sa bolnicama i domovima zdravlja, organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Promocija i popularizacija doborovoljnog darivanja krvi, su jedna od osnovnih zadaća kojima se nastoje osigurati dovoljne količine krvi.

Crveni križ FBiH okuplja davaoce void evidenciju davalaca te izdaje knjižice, a svake godine, kao simboličnu zahvalu, višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi dodjeljuje priznanja.

Akcije darivanja krvi organizira Crveni križ putem mreže svojih organizacija aktivista i volontera, sa različitim obimom i uspjehom u skladu sa svojim mogućnostima.

Crveni križ Federacije BiH kroz strukturu, koju čini 10 organizacija Crvenog križa kantona i 79 organizacija Crvenog križa općina, godišnje u prosjeku organizira oko 550 akcija u kojima krv daruje oko 20.500 davalaca. Tokom godine se u akcijama prikupi oko 18-20.000 jedinica krvi.

Za prvih pet mjeseci 2017. godine organizirane su 242 akcije putem kojih je prikupljeno oko 9.000 doza krvi.

Ove godine će na 9. Federalnim susretima dobrovoljnih davalaca krvi, koji će se održati 01.07.2017. godine, biti dodijeljeno 178 priznanja i to:

32 priznanja Zlatni znak

  • za davaoce koji su krv darovali 100 i više puta
  • ženama darovateljicama krvi, koje su krv dale 75 i više puta,

te 146 priznanja Srebrna plaketa priznanje

  • za davaoce koji su krv darovali 50 i više puta i
  • ženama darovateljicama krvi koje su krv dale 37 i više puta, a manje od 55 puta.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, na 14.06. općinske i gradske organizacije Crvenog križa Bihać, Tuzla, Zenica i Stari grad, kao i druge organizacije sprovešće akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.