Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a – 1. 12.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine tradicionalno obilježava 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. Ovogodišnji moto pod kojim se obilježava ovaj datum je „Uzajamna podrška, zajednička obaveza“.

AIDS izaziva HIV virus (humani imunodeficijentni virus). To je zarazna i smrtonosna bolest koja se prenosi seksualnim putem, preko krvi i majčinog mlijeka. Od 1988. godine 1. decembar se obilježava kako bi se usmjerila pažnja prema AIDS-u kao vodećoj globalnoj prijetnji. Obilježavanje ovoga datuma je dobra prilika da se šira javnost upozna sa HIV/AIDS-om, da se stečeno znanje provede u akcije prevencije i da se posebno dosegne do ciljnih skupina ljudi kroz prevazilaženje stigme i diskriminacije. Tom prilikom osobe širom svijeta se ujedinjuju kako bi dale podršku ljudima koji žive sa HIV-om i kako bi se sjetili svih onih koji su zbog AIDS-a izgubili živote. 

Iako je medicina danas dosta uznapredovala, HIV/AIDS i dalje nastavlja biti veliki globalni problem javnog zdravlja, koji je do sada odnio skoro 33 miliona života. Ipak, uz povećan pristup efektivnoj prevenciji HIV-a, dijagnosticiranju, liječenju i brizi, HIV infekcija može postati hronično zdravstveno stanje koje se može kontrolisati, omogućavajući osobama koje žive sa HIV-om da imaju dug i zdrav život. Procjenjuje se da 38 miliona ljudi u svijetu živi sa HIV-om, zaključno sa 2019. godinom. Osobe koje koriste opojna sredstva, posebno intravenozni korisnici droga, računaju se kao značajan udio novih HIV infekcija širom svijeta. U 2020. godini, uslijed pandemije COVID-19  svjetska pažnja fokusirana je na zdravlje i kako pandemija utiče na živote i okruženje. COVID-19 još jednom pokazuje kako je zdravlje povezano sa drugim kritičnim izazovima, kao što su smanjena nejednakost, ljudska prava, jednakost spolova, socijalna zaštita i rast ekonomije. 

Ove godine Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, kroz  strukturu, preko Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta Republike Srpske i Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH obilježava Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a sa ciljem podizanja svijesti ljudi u zajednici o HIV infekciji, uključujući pomoć i razumijevanje za oboljele od AIDS-a, kao i članove njihovih porodica, te potrebu razvijanja obrazovnih i preventivnih inicijativa. Aktivnosti tim povodom su usklađene sa trenutnom situacijom vezano za pandemiju COVID-19 i usmjerene na edukaciju putem sredstava informisanja, društvenih mreža i informativno-edukativnog i promotivnog materijala. Takođe nošenje presavijene crvene trake, koja je simbol borbe protiv AIDS-a, jedan je od načina solidarnosti sa inficiranim i oboljelim ljudima.

Volonteri Crvenog križa općine Stari Grad su izvršili podjelu crvenih mašnica koji su simbol za solidarnost sa ljudima koji su HIV pozitivni i ljudima koji žive sa AIDS-om.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.