Plan aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana (08.05.) i Nedjelje/Tjedna Crvenog križa u strukturi Crvenog križa Federacije BiH

 

Svjetski dan i Nedjelju/Tjedan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u strukturi obilježiti provedbom raznih tradicionalnih aktivnosti. Ovogodišnji slogan pod kojim će Svjetski dan i Nedjelja/tjedan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca biti obilježeni glasi „Svuda za sve“ sa pod-temom: „Jeste li znali?“. Osnovni ciljevi ove kampanje su:

  • Da se predstavi raznolikost i kreativnost nacionalnih društava u jedinstvenom pristupu koji poduzimaju u odgovoru na savremene humanitarne i razvojne izazove
  • Da se dovede u pitanje zabluda da je fokus Pokreta samo na ograničenim aktivnostima, kao što su prva pomoć, davalaštvo krvi i odgovor na katastrofe
  • Angažovati mlađu publiku i privući ih kao potencijalne volontere i simpatizere
  • Poboljšati regrutovanje volontera i načine za prikupljanje sredstava
  • Da se prikaže Pokret kao relevantan, dinamičan i nešto čega se treba biti dio
  • Da se uradi kampanja koja je marketinški privlačna kod online i tradicionalnih medija

Stručna služba Crvenog križa Federacije BiH će, u skladu sa navedenim preporukama IFRC-a, osmisliti izgled plakata i markica koje će se distribuirati tokom Nedjelje/tjedna.

 

Kako ove godine obilježavamo Jubilej– 20. godina rada i djelovanja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, kao i 105. godina postojanja Crvenog križa/krsta u Bosni i Hercegovini, to je nešto ćemu posebnu pažnju treba posvetiti tokom cijele godine, a naročito prilikom aktivnosti za Svjetski dan i Nedjelju/Tjedan Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca.

 

Opći okvir aktivnosti koji će, u skladu sa informacijama koje budu pristizale od organizacija u strukturi Crvenog križa Federacije BiH, te u skladu sa preporukama IFRC-a, svakako biti dorađivan, dat je tabelarno.

 

               INFORMATIVNO-PROMOTIVNE

 

 

Do 30. Aprila/Travnja

 

 

Štampa i distribucija promotivnih markica i plakata

MARKICE ZA GRAĐANSTVO

 

MARKICE ZA POŠTE
MARKICE ZA ŽELJEZNICE

 

PLAKATI
 

11. Maj/Svibanj

 

Press konferencija D CK

CK F BiH

Od 08. Maja/Svibnja Kampanja „Nekad i sad“ na društvenim mrežama Struktura Crvenog križa
08. Maj/Svibanj Sajam aktivnosti Crvenog križa na platou ispred Parlamenta BiH 12:30 sati CK F  BiH i struktura CK KS
08. Maj/Svibanj Pokazna vježba pobjedničkih ekipa sa kantonalnog takmičenja u pružanju prve pomoći u parku kod Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, 11:00 sati CK KS i CK O
08. Maj/Svibanj Polaganje cvijeća na Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, 12:00 sati CK KS, CK O, CK FBIH
10. Maj/Svibanj Radionica psiho-socijalne podrške CKO Srebrenik
11. Maj/Svibanj Radionica realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja CKO Srebrenik
                  

08-15.Maj/Svibanj

 

Medijska promocija

Nastupi na TV i radijskim stanicama širom BiH

Struktura Crvenog križa
      April/Svibanj   

08 – 15 Maj/Svibanj

Promocija pjesme“Budi heroj“ Crveni križ FBiH, struktura,

radio i TV stanice

08 – 15. Maj/Svibanj Svečane sjednice organa i

tijela Crvenog križa

Struktura Crvenog križa
08-15.Maj/Svibanj Prijemi i/ili sastanci sa predstavnicima vlasti i zajednice Struktura Crvenog križa
08 – 15. Maj/Svibanj Distribucija Markica Crvenog križa Struktura Crvenog križa
08 – 15. Maj/Svibanj Promotivni štandovi Struktura Crvenog križa
08-15 Maj/Svibanj Polaganje cvijeća na Spomen ploču poginulom delegatu ICRC-a Fredericu Mauriceu i poginulim aktivistima Crvenog križa CK KS, CK O, CK FBIH, DCK BIH, ICRC, IFRC
Septembar/Rujan- Oktobar/Listopad Promocija drame o Crvenom križu „Ko smo mi“ u izvođenju BNP Zenica ZK O Zavidovići
EDUKATIVNE            

     08.-15. Maj/Svibanj

 

 

Općinska i kantonalna takmičenja iz pružanja prve pomoći Organizacije Crvenog križa u strukturi
08.-15. Maj/Svibanj Radionice širenja znanja o vrijednostima pokreta Crvenog križa CK GRADA I OPĆINA
12.-13 Maj/Svibanj Obuka iz upravljanja motornim čamcima u organizaciji Švicarskog Crvenog križa CK F BiH
20. Maj/Svibanj 20. Federalno takmičenje ekipa Crvenog križa iz prve pomoći CK F BIH

 

SOCIJALNE 09. Maj/Svibanj Uručenje pomoći- higijenskih sredstava Zavodima Drin (14:00 sati) i Bakovići (15:00 sati) (Fojnica) za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba CK F BiH
10. Maj/Svibanj Uručenje humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu Ustikoline i Prače, i Domu starih u Goraždu CK F BiH
08 – 15.Maj/Svibanj Distribucija pomoći  ugroženom stanovništvu Struktura Crvenog križa
08.-15.Maj/Svibanj Sabirne akcije u tržnim centrima Struktura Crvenog križa
15. Maj/Svibanj Distribucija pomoći ugroženom stanovništvu općine Bosansko Grahovo CK F BiH
JAVNO-ZDRAVSTVENE 08.-15. Maj/Svibanj Akcije dobrovoljnog darivanja krvi Struktura Crvenog križa

Srebrenik 09.05.u 9:30; Tuzla 10.05. u 8:00 i 8:30, Lukavac 11.05. u 08:30

     08-15.Maj/Svibanj Mjerenje šećera i krvnog tlaka Struktura Crvenog križa; Srebrenik 09.05.
     08-15.Maj/Svibanj Pokazne vježbe iz prve pomoći Struktura Crvenog križa

08.05. Srebrenik

 

OKVIR ZA DJELOVANJE :

  • Misija, Strategija, te programski zadaci i ciljevi Međunarodnog pokreta CK i CP i DCK BiH,
  • Strategija Crvenog križa Federacije BiH 2021, Plan rada za 2017 godinu, zadaci i javna ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu/krstu Federacije BiH,
  • Financijske,organizacione i druge mogućnosti strukture Crvenog križa Federacije BiH
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.