Otovren 10. Kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH

Danas je u 13:00 svečano otvoren 10. Kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH.

Kamp je otvorio Generalni sekretar Crvenog križa FBiH, Namik Hodžić, a učesnicima su se obratili i predstavnik Crvenog križa Kantona Sarajevo, Hasib Đemilović, predstavnica Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta, Zorica Lučić, predstavnik delegacije Međunarodne Federacije društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca, Matteo Ciarli, te potpredsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH Haris Magrdžija.