Održani 9. Federalni susreti dobrovoljnih davalaca krvi- uručena 184 priznanja

U subotu, 01.07.2017. godine u Domu za mlade Crvenog križa Kantona Sarajevo u Vogošći, održani su 9. Federalni susreti dobrovoljnih davalaca krvi. Ovaj događaj okupio je preko 250 dobrovoljnih davalaca krvi sa područja Federacije BiH, a organiziran je u povodu Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, sa ciljem okupljanja višestrukih dobrovoljnih davalaca krvi, te odavanjem društvenog priznanja za njihovu humanost i solidarnost.

U skladu sa Pravilnikom o priznanjima Crvenog križa Federacije BiH, dobrovoljnim davaocima krvi dodijena su 32 priznanja Zlatni znak za davaoce- muškarce koji su krv dali 100 i više puta, te žene koje su krv dale 75 i više puta, kao i 152 priznanja Srebrna plaketa za davaoce- muškarce koji su krv dali 50 i više, a manje od 100 puta, i žene koje su krv dale 37 i više, a manje od 75 puta. Nakon svečane dodjele priznanja, organizirane su sportske igre u 4 discipline: potezanje užeta, mali nogomet, pikado i stoni tenis.

Susretima su prisustvovali gosti: iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Maida Šalaga-Baždar i Jasmina Mahmutović, glavni tajnik Društva Crvenog krsta/križa BiH Branko Leko, te pomoćnik Načelnika Općine Vogošća Kadrić Zijad, koji su se obratili prisutnima. Predsjednik Crvenog križa Federacije BiH Ivo Juričević uz kratko obraćanje je otvorio 9. Federalne susrete dobrovoljnih davalaca krvi, a generalni sekretar Namik Hodžić osvrnuo se na značaj dobrovoljnog davalaštva, te doprinos organizacija u strukturi Crvenog križa Federacije BiH u animaciji i promociji dobrovoljnog davalaštva krvi kao jedne od programskih aktivnosti. U ime domaćina, prisutnima se obratila Selma Hasečić iz stručne službe Crvenog križa Kantona Sarajevo.

Dobitnici priznanja Zlatni znak:

Redni broj Broj priznanja Prezime i ime Općina
1. 354 Kličić Đulaga Cazin
2. 355 Ćehić Asmir Bihać
3. 356 Mahmutović Senajid Bihać
4. 357 Fazlić Jasminka Bihać
5. 358 Senad Harambašić B.Krupa
6. 359 Žiga Halil Visoko
7. 360 Duraković Bego Živinice
8. 361 Parić Anto Travnik
9. 362 Buha Josip Vitez
10. 363 Hadžić Muradif Jajce
11. 364 Vidović Robert Jajce
12. 365 Hatibović Muhidin Jajce
13. 366 Muris Šahić Breza
14. 367 Sojkić Šemso Zavidovići
15. 368 Blažević Zdravka Konjic
16. 369 Šehović Sabahudin Centar
17. 370 Zubčević Hamza Centar
18. 371 Đukić Bojan Centar
19. 372 Andrić Pero Centar
20. 373 Ljuca Ejub Centar
21. 374 Akšamija Neven Centar
22. 375 Cikotić Selmo Centar
23. 376 Nuhanović Muhidin Ilijaš
24. 377 Džaferović Amir Novo Sarajevo
25. 378 Travničanin Mirsad Novo Sarajevo
26. 379 Šiljdedić Suada Novo Sarajevo
27. 380 Zulčić Ibro Stari Grad
28. 381 Pinjo Fuad Vogošća
29. 382 Fazlić Ahmed Hadžići
30. 383 Šuća Ivan Livno
31. 384 Zrno Borislav Kupres
32. 385 Babić Mira Mostar

Dobitnici priznanja Srebrna plaketa:

Redni broj Broj priznanja Prezime i ime Općina
1. 1177 Ćatić Rasim Cazin
2. 1178 Goretić Semi Cazin
3. 1179 Goretić Ramo Cazin
4. 1180 Hadžić Ibrahim Cazin
5. 1181 Redžepović Senad Cazin
6. 1182 Abdagić Refik Cazin
7. 1183 Bašić Omer Cazin
8. 1184 Mujakić Fate Cazin
9. 1185 Mehulić Rasim Cazin
10. 1186 Salkić Husein Cazin
11. 1187 Harbaš Ramiz Cazin
12. 1188 Tahirović Fate Cazin
13. 1189 Muzafirović Fatma Cazin
14. 1190 Samardžić Mine Cazin
15. 1191 Jakupović Elvedin Sanski Most
16. 1192 Korlat Ferid Sanski Most
17. 1193 Halikotić Izet Velika Kladuša
18. 1194 Okić Mehmed Velika Kladuša
19. 1195 Alibegić Zuhdija Velika Kladuša
20. 1196 Latić Mirsad Velika Kladuša
21. 1197 Kovačević Rešid Velika Kladuša
22. 1198 Veljačić Mustafa Velika Kladuša
23. 1199 Šabić Zuhdija Velika Kladuša
24. 1200 Altić Jasmina Bihać
25. 1201 Samardžić Dijan Bihać
26. 1202 Stupac Mirsad Bihać
27. 1203 Mujkanović Fahrudin Bihać
28. 1204 Midžić Fikreta Bihać
29. 1205 Dizdarić Suvad Bihać
30. 1206 Demirović Rifet Bihać
31. 1207 Pečenković Zlatan Bihać
32. 1208 Hodžić Ismet Bihać
33. 1209 Hodžić Nahid Bihać
34. 1210 Selimović Zemina Bihać
35. 1211 Jakupović Hasan Bihać
36. 1212 Ljubijankić Arif Bihać
37. 1213 Džinić Nijaz Bužim
38. 1214 Čaušević Sadeta B. Krupa
39. 1215 Husarević Muhamed B. Krupa
40. 1216 Adilović Ale B. Krupa
41. 1217 Čaušević Senad B. Krupa
42. 1218 Ibrahim Kadić B. Krupa
43. 1219 Kovačević Ismet B. Krupa
44. 1220 Porić Mirsad B. Krupa
45. 1221 Pehlić Rasim B. Krupa
46. 1222 Skenderović Rasim B. Krupa
47. 1223 Vuković Janja Orašje
48. 1224 Mišković Goran Orašje
49. 1225 Hotović Emira Kladanj
50. 1226 Avdić Zejna Banovići
51. 1227 Čolić Sead Srebrenik
52. 1228 Saračević Enver Gračanica
53. 1229 Dedić Fuad Živinice
54. 1230 Sirovina Samija Tuzla
55. 1231 Lovrić Sadika Tuzla
56. 1232 Ibrišević Mirala Tuzla
57. 1233 Mujčinović Nijaz Tuzla
58. 1234 Mečkić Fikret Zenica
59. 1235 Vardo Nesib Zenica
60. 1236 Kahriman Ekrema Zenica
61. 1237 Laletović Halid Zavidovići
62. 1238 Isović Nermina Zavidovići
63. 1239 Sojkić Šemso Zavidovići
64. 1240 Begić Hamzalija Tešanj
65. 1241 Karahodžić Fahir Tešanj
66. 1242 Muhidin Merdić Tešanj
67. 1243 Omahić Mujo Tešanj
68. 1244 Bešlija Senahid Olovo
69. 1245 Jamaković Koviljka Olovo
70. 1246 Karasalihović Begzada Olovo
71. 1247 Butković Izeta Olovo
72. 1248 Karamuratović Safa Olovo
73. 1249 Gondžić Muniba Olovo
74. 1250 Karagić Zilka Olovo
75. 1251 Husukić Hidajeta Olovo
76. 1252 Pračić Admir Maglaj
77. 1253 Memčić Nihad Žepče
78. 1254 Balta Dževad Breza
79. 1255 Gajić Vinko Vareš
80. 1256 Pogarčić Nada Vareš
81. 1257 Abdulahović Ismet Vareš
82. 1258 Česo Nedžad Bugojno
83. 1259 Rašić Janson Bugojno
84. 1260 Burak Safeta Bugojno
85. 1261 Šaradin Frano Busovača
86. 1262 Žutić Stanko G.Vakuf-Uskoplje
87. 1263 Began Ibrahim Donji Vakuf
88. 1264 Kurić Nijaz Donji Vakuf
89. 1265 Vukoja Ranko Kiseljak
90. 1266 Barbić Viktor Kiseljak
91. 1267 Anić Irenej Kiseljak
92. 1268 Vidović Juro Kreševo
93. 1269 Kolar Slavko Novi Travnik
94. 1270 Čauš Nijaz Novi Travnik
95. 1271 Smailkadić Nesib Travnik
96. 1272 Mušić Munir Travnik
97. 1273 Dogan Halil Travnik
98. 1274 Čindrak Jasmin Travnik
99. 1275 Adilović Salih Travnik
100. 1276 Jusufović Ferid Travnik
101. 1277 Pandžić Husein Travnik
102. 1278 Begić Fahrudin Travnik
103. 1279 Žuljević Milko Vitez
104. 1280 Kulbegović Samed Vitez
105. 1281 Bojčetić Zlatan Jajce
106. 1282 Jozić Umrislav Jajce
107. 1283 Svirać Zdenko Jajce
108. 1284 Fočo Faris Centar
109. 1285 Ademović Dževad Centar
110. 1286 Hodžić Hadis Centar
111. 1287 Duraković Nenin Centar
112. 1288 Salčinović Izudin Centar
113. 1289 Svraka Almir Centar
114. 1290 Trstenjak Dragan Centar
115. 1291 Atagić Hamdija Centar
116. 1292 Forto Alija Centar
117. 1293 Lasica Željko Centar
118. 1294 Čišić Raif Centar
119. 1295 Karović Emir Centar
120. 1296 Pašić Senad Centar
121. 1297 Bombardi Daniele Centar
122. 1298 Turulja Elvir Centar
123. 1299 Ferizović Branislava Centar
124. 1300 Trstenjak-Strujić Maja Centar
125. 1301 Dadić Edina Centar
126. 1302 Mladinović Gordana Centar
127. 1303 Sadiković Alija Ilijaš
128. 1304 Babović Almir Novo Sarajevo
129. 1305 Klepo Ferid Novo Sarajevo
130. 1306 Meštrović Silvana Novo Sarajevo
131. 1307 Volga Račić Novo Sarajevo
132. 1308 Hajdarbašić Ilvana Novo Sarajevo
133. 1309 Lončar Senad Stari Grad
134. 1310 Zoranić Džavid Vogošća
135. 1311 Hastor Igbala Vogošća
136. 1312 Zukić Rabija Vogošća
137. 1313 Zoranić Bisa – posthumno Vogošća
138. 1314 Musić Refik Hadžići
139. 1315 Paponja Rade Čapljina
140. 1316 Pehar Zoran Čapljina
141. 1317 Ćurić Ivan Livno
142. 1318 Kapo Emir Visoko
143. 1319 Džudžo Ibrahim Visoko
144. 1320 Mušić Ismet Visoko
145. 1321 Murto Mirsad Visoko
146. 1322 Imamagić Ibro Visoko
147. 1323 Kavgić Nihada Srebrenik
148. 1324 Hindić Refik Jablanica
149. 1325 Golo Aleksandar Mostar
150. 1326 Memić Rešid Mostar
151. 1327 Azur Čomor Mostar
152. 1328 Hindić Rabija Mostar

Nakon dodjele priznanja za sve prisutne upriličen je ručak, a zatim i sportske igre na kojima su najbolje rezultate pokazali:

  • U disciplini potezanje užeta prvo mjesto osvojila je ekipa u sastavu: Dževad Balta, Stanko Žutić, Enver Tukić, Nail Sikira, Mirsad Begović, Slavko Pintarić, Zerina Smajlović i Franjo Šafradin.
  • U disciplini mali nogomet prvo mjesto osvojila je ekipa DDK u sastavu: Sabahudin Hrvić, Tarik Karup, Halil Žiga, Halid Laletović i Almir Babović.
  • U disciplini pikado prvo mjesto osvojio je Ferid Hadžiabdić
  • U disciplini stoni tenis prvo mjesto osvojio je Vehid Suljić

Prvoplasiranima u svim disciplinama dodijeljene su diplome, pehari i medalje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.