Obavijest službe traženja

Preživjeli ste katastrofu! Ne znate šta se desilo sa vašim članovima porodice u pogođenom području?

· Prijavite se Službi traženja Crvenog krsta/križa – Možda neko traži vas!

· Prijavite osobu koju tražite – Možda Služba Traženja Crvenog krsta/križa već ima informacije o toj osobi!

· Potražite najbližeg djelatnika Crvenog krsta/križa u vašoj okolini

 

Preživjeli ste katastrofu! Ne znate šta se desilo sa vašim članovima porodice u pogođenom području?

· Prijavite se Službi traženja Crvenog krsta/križa – Možda neko traži vas!

· Prijavite osobu koju tražite – Možda Služba Traženja Crvenog krsta/križa već ima informacije o toj osobi!

· Potražite najbližeg djelatnika Crvenog krsta/križa u vašoj okolini

Pronađite terensku kancelariju Službe traženja

· Kontakt telefon u Službi traženja:

.  DCKBiH (za kontakte iz BiH i inostranstva): 00387 (33) 264 041

.  CKFBiH 003 645 746            CKRS: 057 226 730           CKBDBiH: 049 214 789

U SKLADU SA ZAKONOM O CRVENOM KRSTU/KRIŽU BOSNE I HERCEGOVINE, SLUŽBA TRAŽENJA U SITUACIJAMA KATASTROFA PRUŽA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NA SLJEDEĆI NAČIN:

· Registruje preživjele i nestale osobe

· Centralizuje i obrađuje (uspoređuje) prikupljene podatke

· Ponovo uspostavlja pokidane porodične veze

· U slučaju potrebe, objavljuje imena preživjelih i nestalih osoba

o putem medija i putem međunarodne mreže Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca za Obnavljanje porodičnih veza

· Odgovara na upite iz drugih područja BiH o preživjelima i nestalima na pogođenom području putem hitne  telefonske linije otvorene u svrhu pružanja informacija

· Odgovara na upite iz drugih područja BiH o preživjelima i nestalima na pogođenom području ili preko mreže ili na direktni telefon

 

· U slučaju potrebe, pokreče zahtjeve za traženje prijavljenih nestalih osoba i aktivno traženje

 

Kontakt telefon u pogođenom području (za članove porodica):

CRVENI KRIŽ FEDERACIJE BIH: 003 645 746

 

o KANTON SARAJEVO:                                            033 659 862;

o KANTON TUZLA:                                                   035 318 630;

o ZENIČKO DOBOJSKI KANTON:                         032 246 090;

o SREDNJE BOSANSKI KANTON:                         030 792 679;

o ŽUPANIJA POSAVSKA:                                        031 714 508;

o BOSANSKO PODRINJSKI KANTON:                 038 221 128;

o UNSKO-SANSKI KANTON:                                  037 226 087;

o HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON:               036 551 573;

o ZAPADNO-HERCEGOVAČKA ŽUPANIJA:      039 225 306;

o HERCEG-BOSANSKA ŽUPANIJA:                     034 204 072;

 

CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE:    057 226 730

 

o REGIJA PRIJEDOR:                                                 052 416 420;

o REGIJA KRAJINA:                                                  051 301 065;

o REGIJA MRKONJIĆ GRAD:                                  050 211 441;

o REGIJA SEMBERIJA MAJEVICA POSAVINA: 055 202 425;

o REGIJA BIRAČ:                                                         056 440 501;

o REGIJA ISTOČNA HERCEGOVINA:                   059 261 045;

o REGIJA STARA HERCEGOVINA:                        058 620 242;

o SARAJEVSKO-ROMANIJSKA REGIJA:                             057 448 009;

o REGIJA DOBOJ:                                                       053 208 350;

 

CRVENI KRST/KRIŽ BRČKO DISTRIKTA BIH: 049 214 789

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.