Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze: Vrijeme je da prevencija i liječenje zaustave tuberkulozu

U skladu sa javnim ovlaštenjima, Crveni križ Federacije BiH svake godine  obilježava Nedjelju/Tjedan borbe protiv tuberkuloze u tradicionalnom terminu od 14. – 21.09. Ove godine ćemo aktivnosti provesti pod motom „Vrijeme je da prevencija i liječenje zaustave tuberkulozu“.

Crveni križ se, kao humanitarna organizacija od društvenog značaja, bavi, pored ostalog, i zdravstvenim prosvjećivanjem, i jedan je od najpouzdanijih partnera zdravstvenim radnicima u borbi za sprječavanje epidemija širom svijeta.

Imajući u vidu značaj pravilnog i pravovremenog liječenja i pomoći koju porodica može pružiti oboljelom, volonteri Crvenog križa na terenu će provesti edukativne, zdravstveno-socijalne, higijensko-epidemiološke i promotivne aktivnosti. Ova sedmica se koristi za mobiliziranje javnosti i podizanje svijesti o značaju borbe protiv tuberkuloze.

Također, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine je štampao poster i doplatne poštanske markice u apoenima od 0,20 KM koje će JP BH POŠTE d.o.o. i H POŠTE Mostar putem svojih filijala distribuirati tokom Nedjelje/Tjedna. Markice za građanstvo u apoenima od 0,50 KM će naši aktivisti na javnim mjestima, mijenjati za humanitarni prilog. Posteri će, također, biti dostupni na javnim mjestima.

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju u vezi sa pandemijom koronavirusa covid-19, aktivnosti će u saradnji sa općinskim strukturama i zdravstvenim radnicima biti usmjerene na

  • Organiziranje edukativnih predavanja za prevenciju i provođenjenja mjera zaštite i samozaštite posebno oboljelih od tuberkuloze sa  posebnim osvrtom na zaštitu od  koronavirusa
  • organiziranje akcija darivanja krvi
  • provođenje akcija vezanih na provođenje higijensko-epidemioloških mjera (čišćenje i dezinfekcija)
  • prikupljanje humanitarnih priloga u zamjenu za markice
  • distribucija informativno-edukativnog materijala (na javnim mjestima, u školama, zdravstvenim ustanovama…)
  • organiziranje informativne kampanje putem medija
  • anketiranje građana
  • obilazak oboljelih od tuberkuloze i uručivanje prigodnih poklona i informativnog materijala oboljelim i njihovim porodicama

Iako oboljelih od tuberkuloze ima u svim zemljama svijeta, ipak najviše oboljelih živi u zemljama Azije i Afrike. Prema podacima zdravstvenih institucija, u BiH je posljednjih desetljeća zabilježen pad broja osoba oboljelih od tuberkuloze. Najviše prijavljenih slučajeva je u dobnoj skupini iznad 65 godina. Treba istaći i da je neliječena ili slaboliječena tuberkuloza pogodnije tlo za obolijevanje od koronavirusa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.