Međunarodni dan starijih osoba, 01.10.

U subotu 1. oktobra/listopada se obilježava Međunarodni dan starijih osoba u čast poštovanja i brige za starije osobe. Ovogodišnja tema pod kojom se obilježava Međunarodni dan starijih osoba je: „Protiv predrasuda prema starijim osobama”

Međunarodni dan starijih osoba je prilika za isticanje važnih doprinosa starijih osoba u društvu i podizanje svijesti o problemima i izazovima starenja u današnjem svijetu.

Predrasude protiv starijih osoba su stereotip i diskriminacija na temelju dobi osobe. Predrasuda protiv starijih osoba je široko rasprostranjena i podmukla praksa koja ima štetan uticaj na zdravlje starijih osoba. Ove godine je izazov svima da identificiraju i ispitaju stavove prema starijim osobama, te da se razumije ozbiljan uticaj tih stavova.

Predrasude prema starijim osobama su svakodnevni izazov, jer marginaliziraju i isključuju starije osobe u svojim zajednicama.

Predrasude prema starijim osoba su prisutne svugdje, ali im se ne suprotstavlja – poput rasizma ili seksizma. Starije osobe su predstavljene kao osjetljive i zavisne i to svjesno ili nesvjesno utiče na donosioce odluka da biraju umanjenje troškova na uštrb prilagođavanja i ulaganja u infrastrukturu i usluge za starije osobe i imaju negativan uticaj na njihovo zdravlje i dobrobit.

Obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba pruža se prilika da se sugrađanima treće životne dobi zahvali  na cjeloživotnom radu i prenošenju životnih iskustava na mlađe naraštaje, ukaže na to da su starije osobe važni članovi društva, osigura adekvatna briga i potakne uključivanje starijih osoba u zajednicu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim mogućnostima.

Ovo je prilika da im se poželi dobro zdravlje i još puno lijepih trenutaka ispunjenih srećom i zadovoljstvom.

Jer stariji ljudi, koji se osjećaju kao teret, dožvljavaju život manje vrijednim, što ih postavlja u rizik od depresije i socijalne izolacije. Istraživanja pokazuju da starije osobe sa negativnim stavovima o starenju žive 7,5 godina manje od onih s pozitivnim stavovima.

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, organizacije u strukturi Crvenog križa Federacije BiH će, u skladu sa svojim mogućnostima, organizirati posjete korisnicima programa kućne njege na terenu, obilaske domova ili ustanova za stare osobe, uručiti im prigodne poklone i provesti neko vrijeme u druženju sa njima.

Ovogodišnja tema ima za cilj skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da će starenje populacije i populaciona dinamika oblikovati ključne izazove za razvoj sa kojima će se svijet suočiti u 21. vijeku. Neobraćanje pažnje na starije osobe znači da se ne obraća pažnja na 20 posto svjetske populacije do 2030. godine, kada će biti više ljudi starijih od 60 godina nego djece mlađe od 10 godina, pri čemu će te brze promjene u starosnoj strukturi, prije svega, zahvatiti zemlje u razvoju. Ako je naš cilj da izgradimo „budućnost kakvu želimo”, moramo obratiti pažnju na stanovništvo starije od 60 godina za koje se očekuje da se dostići broj od 1,4 milijarde do 2030. godine.

Comments are closed.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.