Preporuke Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa doniranjem humanitarnih roba iz inozemstva

Roba humanitarnog karaktera kao što su hrana, odjeća i lijekovi namijenjeni su poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini.Carinjenje robe humanitarnog karaktera za područja ugrožena poplavama u Bosni i Hercegovini vrši se po pojednostavljenoj carinskoj proceduri. Humanitarne pošiljke najavljuju se Ministarstvu sigurnosti BiH, koje obavještava dežurnu operativnu liniju Uprave za indirektno oporezivanje o ulasku pošiljke humanitarnog karaktera za područja ugrožena poplavama u BiH.

Granični prijelazi na sjeveru BiH na koje se mogu uvesti humanitarne pošiljke za područja ugrožena poplavama u BiH su Gradiška, Gradina, Izačić, Hukića brdo i Brod, saopćeno je iz Uprave za indirektno oprezivanje. Kako se u narednom periodu očekuje pojačan priliv humanitarne pomoći, UIO BiH uputila je danas inicijativu Vijeću ministara BiH da donose posebnu Odluku o oslobađanju plaćanja uvoznih dažbina i inspekcijskog nadzora za svu robu namijenjenu u humanitarne svrhe za područja pogođena poplavama u Bosni i Hercegovini.
Također, UIO će proslijediti inicijativu Vijeću ministara BiH da se hitno donese Odluka o doniranju sve robe koja je pravosnažno oduzeta zbog carinskih prekršaja, a nalazi se u skladištima UIO.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.