Distribuirana humanitarna pomoć za 24.05.2014. godine

 

.