Distribucija humanitarnih roba za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH

Dana 12.05.2014 godine u Visokom (Arnautovići bb.) sa početkom u 10 00 h počela je distribucija  1200 paketa hrane i higijene i 17.500 komada jednokratnih pelena za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH. Navedena pomoć u ukupnoj vrijednosti vrijednosti  38.292,00 KM obezbjeđena je od strane Crvenog križa FBiH, a distribuirat će se putem kantonalnih organizacija Crvenog križa.