Crveni križ Federacije obilježava Nedjelju/Tjedan “Upozoravanja na opasnost od mina”

Crveni križ Federacije BiH u periodu od 03.12.pa do 10.12. obilježava Nedjelju/Tjedan „Upozoravanja na opasnost od mina“. Inače, 3. decembar obilježava se kao Svjetski dan invalidnih osoba, dok se 10.12. obilježava kao Svjetski dan ljudskih prava.

Upozoravanje na mine jedna je od komponenti protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama, podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Inače, BiH je i dalje jedna od najzagađenijih zemalja minama u regionu. Prema podacima BHMAC-a veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 965 km2 ili 1,97 % u odnosu na ukupnu površinu BiH.

Činjenica je da će minska prijetnja još dugo biti prisutna na prostorima naše zemlje pa je kontinuirano provođenje aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina neophodno kako bi se izbjegle nove žrtve mina i eksplozivnih ostataka zaostalih iz rata.

S tim u vezi, Crveni križ u sklopu svojih aktivnosti širom BiH postavlja znakove hitnog obilježavanja minski sumnjivih površina, bilborde sa mapama minskih polja, znakove zabrane kretanja, te trajne minske ograde.

Do sada je postavljeno  20 igrališta za djecu na sigurnim površinama u ugroženim zajednicama, kao mjeru redukcije rizika. Sve do početka pandemije koronavirusa svake godine organizirano je i takmičenje „Misli mine“ za učenike osnovnih škola koje je okupljalo skoro 25.000 djece u cijeloj državi.

Podsjetimo, Crveni križ u BiH provodi program upozoravanja na opasnost od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata još od 1996. godine u punoj  saradnji sa BHMAC-om i  uz tehničku i finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK).

Uposlenici, ali i volonteri Crvenog križa kontinuirano rade na edukaciji i podizanju svijesti o opasnostima od mina ciljnih grupa, kao što su učenici, poljoprivrednici, lokalno stanovništvo, povratnici, lovci, ribolovci, šumski radnici, skupljači drva i bilja, vatrogasci, planinari i drugi.

Minska situacija u BiH

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH je 965 km2 ili 1,97 % u odnosu na ukupnu površinu BiH .

Kroz operacije sistematskog izviđanja definirano je 8.525 sumnjivih mikrolokacija na kojima je, procjenjuje se, zaostalo oko 79.000 mina (ESZR – eksplozivna sredstva zaostala iz rata).

Opća procjena uticaja mina u 129 gradova/općina u BiH identificirala je 1.398 ugroženih zajednica od mina.

Mikrolokacije kontaminirane minama/ESZR/kasetnom municijom direktno utiču na sigurnost 517.238 stanovnika ili 13 % od ukupnog broja stanovnika BiH.

Žrtve mina

U poslijeratnom periodu od mina u BiH stradalo je 1.766 osoba, od čega 617 osoba smrtno.

Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH su stradala 133 deminera, od čega 53 smrtno.

U 2019. godini u BiH registrirane su dvije deminerske nesreće, u kojima su poginula dva  deminera, a 4 osobe su povrijeđene.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.