Upcoming Events

18/09/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Sapna

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Sapna
20/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Sapna

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja škola
20/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Sapna

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo na području Općine Sapna