Značajna podrška strukture Crvenog križa/krsta u obilježavanju 15-te godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici

 

I ove godine je struktura Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dala veliki doprinos u obilježavanju 15 godišnjice Genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Naše aktivnosti su koordinirane sa Odborom za obilježavanje Genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, Pododborom za Marš mira i Ministarstvom za raseljene  osobe i izbjeglice FBiH.
U ovom projektu aktivnosti Crvenog križa su se odvijale u više pravaca, a u skladu sa Misijom i Principima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Podrška Maršu mira– nosilac aktivnosti je Crveni križ Kantona Tuzla( sa 50 volontera i profesionalaca), koji je dao svoj doprinos ovom projektu stavljajući na raspolaganje pet(5) timova Prve pomoći, jedan(1) logistički tim, svoja terenska vozila koja su pratila Marš cijelom dionicom puta. U toku Marša pruženo je ukupno 4128 sanitetskih usluga (previjanje, djeljenje medikamenata, masaža oteklina saniranje ojeda, žuljeva, opekotina, previjanje i dr.).Obavljeno je 144 prijevoza do konačišta i Hitne pomoći, jedan transport do helikoptera. Takođe, izvršena je i distribucija 42.600 osvježenja i užine.
Zbog iskazane potrebe za pecivima Crveni križ FBiH je izdvojio vlastita sredstva za 11.000 peciva koja su distribuirana učesnicima Marša.
Crveni križ Federacije BiH je stavio na raspolaganje logistički tim, terenska vozila, 20 šatora sa opremom, formirao šatorsko naselje 09.07. i obezbjedio noćenje za 200 osoba u Ljeljan dolu za učesnike Marša mira koji su dolazili iz pravca Žepe.
Prilikom ispraćaja posmrtnih ostataka u Visokom 09.07. porodicama nestalih je pružena psihosocijalna pomoć od strane lokalne organizacije CK Visoko, predstavnika CK Kantona Sarajevo, CK FBiH i predstavnika DCK. Volonteri Crvenog križa su bili na dočeku posmrtnih ostataka u Potočarima , pružali psihosocijalnu potporu i djelili tople napitke (kafa, čaj). Aktivno učešće su uzeli: predstavnica Crvenog križa Kantona Tuzla, Crvenog križa Kantona Sarajevo, Crvenog križa FBiH i DCK
Crveni križ Kantona Sarajevo je također uzeo učešće u projektu 11 jula u Potočarima. Obezbjedio je šator koji je bio montiran preko puta Memorijalnog centra u Potočarima , jednu VTE- ekipu, terensko vozilo i sanitetski materijal.Tom prilikom pruženo je oko150 medicinskih usluga i psihosocijalne podrške, zbog teškog emotivnog stanja porodica nestalih i velike vrućine.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.