ZDRUŽENA VJEŽBA “BOSNIA 2010”

Društvo Crvenog križa/krsta BiH u suradnji sa Međunarodnom Federacijom Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i entitetskim organizacijama Crvenog križa i Civlilnom zaštitom, u periodu od 10. do 14.03.2010. godine,  organizira združenu vježbu pod nazivom “Bosnia 2010”. Vježba će simulirati situaciju vremenskih nepogoda na području sjevero-istočne Bosne (Doboj, Tuzla, Gračanica, Lukavac, Bijeljina, Petrovo), gdje će članovi Regionalnog tima za odgovor na katastrofe uvježbavati i usavršavati svoje znanje i pripravnost. Članove pomenutog tima čine pripadnici nacionalnih društava Crvenog križa/krsta iz jugoistočne Europe.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.