Završen projekat obnove sanitarnog sistema u OŠ „Braća Radić“ u Domaljevcu

Krajem prošle godine, u suradnji sa našim dugogodišnijm partnerom LDS Charities i Crvenim križem općine Domaljevac-Šamac, počeo je projekat u kojem je planirana obnova sanitarnog sistema, septičke jame i dijela toaleta u Osnovnoj školi „Braća Radić“ u Domaljevcu.

Nakon posjete školi, te procjene potrebnih radova, donator je nabavio potrebni materijal u vrijednosti od 15.000,00 KM, dok su lokalne vlasti pokrile troškove radova.

Dana 31.05.2017. godine upriličena je posjeta od strane predstavnika donatora LDS Charities, Dennis i Dionne Newton, generalnog sekretara Crvenog križa FBIH, Namika Hodžića, sekretara Crvenog križa Domaljevac-Šamac, Mirona Dujmenovića, ministra prosvjete, nauke, kuture i sporta Marija Pejića, te načelinka Općine Marija Jurkića. Direktor škole, Stjepan Piljić, je predstavio prisutnima rezultate završenog projekta, te iskazao veliku zahvalnost na pomoći u rješavanju jednog od većih problema na ovom školskom objektu.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.