Završetak humanitarne akcije za prikupljanje pomoći Kantonalnoj bolnici Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću

Humanitarna akcija za prikupljanje pomoći Kantonalnoj bolnici Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, pokrenuta od strane Crvenog križa FBiH, službeno je završena sa 31.10.2013 godine.

Od trenutka pokretanja akcije 26.07 do 31.10.2013. putem humanitarnih telefona BH Telecoma ostvareno je 1.728 poziva. Na žiro račun Crvenog križa FBiH od strane BH Telecoma do sada je uplaćeno 2.586, 00 KM. Broj ostvarenih poziva kod HT Mostara iznosi 139, a na žiro račun Crvenog križa FBiH uplaćeno je 250,00 KM.
Ukupna novčana sredstava koja su od strane fizičkih i pravnih lica do 31.10.2013 uplaćena na žiro-račun Crvenog križa FBiH iznose 4412,20 KM.
Zahvaljujemo se svim fizičkim i pravnim licima koja su podržala ovu akciju i na taj način dala svoj doprinos u realizaciji iste.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.