Završen VI ciklus projekta Crveni križ u akciji-promocija humanih vrijednosti (CKA-PHV)

U periodu od 31.5. do 4.6.2013. godine, u Sutomoru, Crna Gora, u organizaciji Društva Crvenog krsta/križa BiH održana je radionica za mlade “Crveni krst u akciji – promocija humanih vrijednosti”. Ukupno 20 učesnika iz sedam bosanskohercegovačkih gradova, zajedno sa instruktorima (10), diseminatorima (3) i koordinatorima projekta (DCKBIH, CK FBIH i CK RS) proveli su pet dana u odmaralištu Crvenog krsta Crne Gore, gdje su nadogradili svoje znanje o organizaciji Crvenog krsta, humanim vrijednostima, kao i stekli nova znanja o kulturi kao sistemu vrijednosti i komunikacijskim tehnikama.

Učesnike su u toku radionice posjetili i obratili im se generalni sekretar i potpredsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH Đoko Mihajlović i Zorica Crnčević, sekretar OOCK Bar. Projekat “Crveni  križ u akciji – promocija humanih vrijednosti” se u BiH realizuje od 2008. godine i namijenjen je mladima srednjoškolskog uzrasta. Pored toga što uči mlade o vrijednostima Crvenog krsta, projekat ima za cilj promovisanje kulture dijaloga kao osnove za interkulturalnu zajednicu i aktivan pristup životu. Ciklus programa traje jednu godinu i obuhvata uvodne radionice u opštinskim organizacijama Crvenog krsta, izradu i dokumentovanje malih humanitarnih projekata, njihovu evaluaciju, odabir učesnika za završnu radionicu i završnu radionicu.
Ove godine uvodne radionice su održane u: Novom Travniku, Zavidovićima, Gradišci, Tesliću, Brčkom, Istočnom Sarajevu i Goraždu. Iz ovogodišnjeg ciklusa urađeno je 11 malih projekta i to: Brčko (3), Novi Travnik (2), Goražde (2), Gradiška (2), Teslić (1), Zavidovići (1). Obzirom da su pravo učešća imale i druge organizacije CK čiji su omladinci samostalno organizovali i odslušali uvodne radionice CKA PHV tokom ovogodišnjeg ciklusa, projekte su poslale sljedeće organizacije CK: Pale (2) i Zenica (1). Sjedište DCK BiH je ukupno primilo 14 projekata i to 11 iz ovogodišnjeg ciklusa i 3 iz prethodnih ciklusa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.