Završen V ciklus projekta Crveni križ u akciji-Promocija humanih vrijednosti (CKA-PHV)

Projekat CKA-PHV ima za cilj promovisanje kulture dijaloga kao osnove za interkulturalnu zajednicu i vrijednosti Crvenog križa preko promovisanja aktivnog znanja kao osnove za aktivan pristup životu. Ciklus projekta traje jednu godinu i obuhvata uvodne radionice u općinskim organizacijama Crvenog krsta/križa, izradu i dokumentovanje malih projekata, evaluaciju malih projekata i odabir učesnika za završnu radionicu. Ove godine  implementiran je u šest bosansko-hercegovačkih gradova. Uvodne radionice petog ciklusa održane su: u Tuzli, Mostaru, Kaknju, Rogatici, Zvorniku i Kozarskoj Dubici.

Primarni cilj radionica bio je pokazati učesnicima kako izraditi i dokumentirati male projekte u svojoj zajednici i približiti im humane vrijednosti na kojima počiva Crveni križ/krst.  Nakon uspješno realiziranog prvog dijela ciklusa održani su evaluacijski sastanci na kojima su ocijenjeni pristigli projekti. Ukupno je pristiglo 11 projekata iz 8 gradova (Mostar, Zenica, Tešanj, Lukavac, Pale, Zvornik, Gacko i Kozarska Dubica ). 3 projekata su iz ovogodišnjeg ciklusa, a 8 iz prethodnih ciklusa. Obzirom na činjenicu da su pravo učešća imale i druge organizacije CK čiji su omladinci odslušali uvodne radionice CKA PHV, projekte su poslale sljedeće organizacije CK: Pale (1), Tešanj (3), Lukavac (2), Gacko (1) i Zenica (1).
Završna radionica je održana u periodu od 31.05. do 03.06.2012. godine u Vogošći. Na radionici je učestvovalo 25 polaznika, a vodili su je diseminatori (6) i instruktori (10) sa uvodnih radionica CKA-PHV, uz pomoć i podršku osoba odgovornih za diseminaciju ( DCKBiH i CKFBiH). Na završnoj radionici su mladi ljudi bili u prilici detaljnije razgovarati o projektima, njihovoj sveukupnoj realizaciji, ali i steći nova znanja o kulturi kao sistemu vrijednosti, komunikacijskim tehnikama, te utvrditi postojeća znanja o Crvenom krstu/križu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.