Zaštitna sredstva za strukturu CK FBiH, zdravstvene i socijalne ustanove u FBiH

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine isporučio je podršku i pomoć u vidu zaštitnih sredstava velikom broju institucija i organizacija u FBiH.

Naime, 20 000 hirurških maski, 4 000 FFP2 maski, 2 000 nitril rukavica te 20 000 vinil rukavica podjeljeno je 41 socijalnoj ustanovi u Federaciji BiH, partnerskim humanitarnim organizacijama, te osoblju i volonterima u strukturi Crvenog križa Federacije BiH, koji su u novonastaloj situaciji jako izloženi i čine nadljudske napore da pomognu ugroženim kategorijama. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine podržao je ovom donacijom i 14 zdravstvenih ustanova u FBiH, kojima je osim zaštitnih sredstava, rasporedio i dobijenu količinu zaštitnih odijela i zaštitnih naočala.

„Zahvaljujući donaciji iz Turske Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, uspjeli smo pomoći i podržati rad velikog broja organizacija i institucija, makar za prvu ruku pomoći. Zaštitna sredstva su ono što je najpotrebnije na terenu i građanima uopće, tako da se zahvaljujemo Turskoj na ovoj donaciji, koja je stigla u pravo vrijeme. Vjerujemo da će podstaći društveno-odgovorne kompanije da zajedno činimo dobro“, kazao je Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Crveni križ Federacije BiH isporučio je kantonalnim/županijskim organizacijama Crvenog križa na terenu 18 000 zaštitnih rukavica te 900 paketa hrane i higijene uz vreće brašna koje općinske/gradske organizacije Crvenog križa distribuiraju korisnicima.

Crveni križ je uz građane cijelu godinu, a u kriznoj situaciji još intezivnije. Osobe iznad 65 godina, samci, bez bližih srodnika mogu se javiti u lokalnu (općinsku/gradsku) organizaciju Crvenog križa u jutarnjim satima i dobiti potrebne informacije. Organizacije u strukturi pomažu u skladu sa svojim resursima, mogućnostima i kapacitetima. Topli obroci kuhinja Crvenog križa u Sarajevu i Mostaru dostavljaju se na kućnu adresu korisnicima preko 65 godina.

Podršku CKFBiH u transportu ove pomoći pružio je Express Courier doo. – Authorised Service Contractor for UPS and UPS SCS, na čemu smo jako zahvalni.

„Naše korisnike, ali i sve građane molimo da se čuvaju, pokažu odgovornost, a društveno-odgovornim kompanijama koje su do sada pružile bilo koji vid podrške, kao i našem osoblju i volonterima, se zahvaljujemo od srca, na nadljuskim naporima koje ulažu.“, saopćeno je iz ove organizacije.

Ovom donacijom, osim organizacija CK, podržali smo i:

Kantonalna bolnica Bihać
Kantonalna bolnica Orašje
Kantonalna bolnica Zenica
Kantonalna bolnica Goražde
Kantonalna bolnica Travnik
Bolnica Nova Bila
Kantonalna bolnica Mostar
Kantonalna bolnica “Safet Mujić” Mostar
Opća bolnica Konjic
Kantonalna bolnica Livno
Opća bolnica Abdulah Nakaš Sarajevo
UKC Tuzla

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Pazarić
Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo
Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite
JU Starački dom Tomislavgrad
JU Dom za stare i iznemogla lica Jablanica
Dom za starije i nemoćne osobe “Zelena Oaza” Široki Brijeg
Ustanova Ministro Dom za stare i nemoćne Žepče
JU Penzionerski dom sa stacionarom Zenica
Ustanova za smještaj starih i iznemoglih lica Sira dom Tešanj
JU Terapijska zajednica Kantona Sarajevo
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo
Dom za stare i iznemogle osobe Domanovići Čapljina
Dom za stare i iznemogle Mirna Luka Neum
JU Socijalno-pedagoška zajednica Bihać
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla
JU Dom porodica Zenica
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba SARAJEVO
KJU Gerontološki centar Sarajevo
Dom za stare i iznemogle osobe Ivan Pavao II Vionica
Dom za straije i nemoćne Posušje
JU Dom penzionera Tuzla
JU Centar za stara i iznemogla lica Mostar
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo
Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga Kulen Vakuf USK
JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Tuzla
Centar za socijalni rad Gradačac – Porodična kuća Duga
JU Dječiji dom Mostar
Dom za socijalni i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom Stolac
Ustanova za smještaj i njegu starijih osoba Rajkovača i Šušak Usora
JU Dom za stara lica Zenica
JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK
Dom za stare i iznemogle osobe Ravno
Zavod za materinstvo Skerlićeva
Ustanova za prihvat i odgoj djece Mala škola Vareš

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.